Duyurular & Dokümanlar

Öğrenci Pratik
Ders Notu
28.11.2016
Osteoartrit ve Periferik Dolaşım Sorunları
Sunum
25.11.2016
Kronik Renal Yetersizlikte Sekonder Damar Erişim Girişimleri
Sunum
25.11.2016
EVAR Hasta Seçimi
Sunum
25.11.2016
Ateroskleroz Modülü
Ders Notu
25.11.2016
Ekstrakorporeal Yaşam Desteği ve Yapay Kalp
Ders Notu
25.11.2016
Kalp Transplantasyonu
Ders Notu
25.11.2016
Kalp Tümörleri
Ders Notu
24.11.2016
Vazospastik hastalıklar
Ders Notu
24.11.2016
Venöz Hastalıkların Tanısal Görüntülemesi
Sunum
24.11.2016
TEVAR Asistan Semineri
Sunum
24.11.2016
Perikard hastalıkları
Ders Notu
24.11.2016
Mitral Kapak Tamiri
Ders Notu
24.11.2016
Hemofili ve Cerrahi
Sunum
24.11.2016
Kardiyovasküler Sistem Cerrahisine Giriş
Ders Notu
24.11.2016
CEAP 1-2 Tüm Hastalar Girişimsel Olarak Tedavi Edilmelidir
Sunum
24.11.2016
Bir Perforatör Venin Portresi
Sunum
24.11.2016
Axillo-Subklavian Venöz Trombozlar
Sunum
24.11.2016
Damar Cerrahisine Giriş
Ders Notu
24.11.2016
Alt Ekstremite Venlerinin Anatomisi
Ders Notu
24.11.2016
Popliteal Anevrizma
Ders Notu
24.11.2016
Aortik Patkolojilerde Endovasküler Tedavi
Ders Notu
24.11.2016
Karotis Arter Hastalıkları
Ders Notu
24.11.2016
Aort Diseksiyonu
Ders Notu
24.11.2016
Aort Anevrizmaları
Ders Notu
24.11.2016