Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1983 - Continues Professor

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Deputy Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakkültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

 • 2017 - Continues Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Çocuk Kalp Ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı

 • 2017 - Continues Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Courses

 • Doctorate Karotis hastalıkları

 • Doctorate Aort Anevrizmaları

 • Doctorate Endovasküler Girişimler

 • Doctorate Popliteal Anevrizmalar

 • Doctorate Karotis Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

 • Doctorate Aort Diseksiyonları

 • Doctorate Edinsel Kalp Cerrahisi IV: Kalp Tümörleri

 • Doctorate Edinsel Kalp Cerrahisi IV: Kalp transplantasyonu

 • Doctorate Damar Cerrahisi III: Kranium dışı serebrovasküler hastalıklar

 • Doctorate Damar Cerrahisi III: Vazospastik Hastalıklar

 • Doctorate Damar Cerrahisi III: Popliteal anevrizmalar

 • Doctorate Damar Cerrahisi IV: Aort Anevrizmaları

 • Doctorate Damar Cerrahisi V: Aort Diseksiyonları

 • Doctorate Edinsel Kalp Cerrahisi IV: Perikard Hastalıkları

 • Doctorate Edinsel Kalp Cerrahisi IV: Ekstrakorporel Yaşam Desteği ve >Yapay Kalp

 • Doctorate Damar Cerrahisi IV: Endovasküler Girişimler

Advising Theses