Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Kaynaklarında Fetih Hadisi

Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’a Armağan, Muharrem Kesik,Ebru Altan,Murat Öztürk, Editör, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, ss.185-194, 2020

Osmanlı Deniz Ticareti

Küre Yayınları, İstanbul, 2019

Denizcilik Tarihi Kaynağı Olarak İdris-i Bidlisî’nin Heşt Behişt’i

Tarihî ve Kültürel Yöneleriyle Bitlis (II. Cilt), Prof. Dr. Mehmet İnbaşı,Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Editör, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.41-48, 2019

Kaptan-ı Derya Damad/Kara Mehmed Paşa ve Osmanlı Denizciliği

Kuşada’nın Bânisi Öküz Mehmed Paşa, Mehmet Akif Erdoğru,Mahmut Ökçesiz, Editör, Tibyan Yayıncılık, İstanbul, ss.43-54, 2019

Akdeniz Dünyasında Klasik Dönem Osmanlı Donanması

Hunlardan Günümüze Türk Askerî Kültürü, A. Sefa Özkaya, Editör, Kronik Kitap, İstanbul, ss.378-394, 2019

Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı Deniz İmparatorluğu

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Burcu Kurt, Editör, Gaye Kitabevi, İstanbul, ss.407-424, 2019

Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâfi’l-Bihâr

Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2018

17. Yüzyılda Tersâne-i Âmire

Küre Yayınları, İstanbul, 2018

Yavuz Sultan Selim’in Deniz Politikaları ve İmparatorluk Donanmasının Kurulması

Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, Nilüfer Alkan Günay, Editör, Gaye Kitabevi, Bursa, ss.163-179, 2018

Doğu Akdeniz’de Bir Osmanlı Üssü: XVIII. Yüzyılda Mısır İskendireyesi

Abdülkadir Özcan’a Armağan, Tarihin Peşinde Bir Ömür, Hayrunnisa Alan,Ömer İşbilir,Zeynep Aycibin,Muhammet Ali Kılıç, Editör, Kronik Kitap, İstanbul, ss.571-586, 2018

II.Abdülhamid’in Selanik Sürgünü ve Alatini Köşkü

Bir Paşa Bir Sultan: Sultan II. Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa, Coşkun Yılmaz, Editör, GOP Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, ss.73-86, 2018