Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transplantation for Large Liver Tumors in the Setting of Abernethy Malformation

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.15, ss.82-85, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Somatostatin and propranolol for the treatment of small-for-size syndrome after liver transplantation

JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SURGERY, cilt.15, ss.560, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pediatric liver transplantation in Istanbul.

PEDIATRIC TRANSPLANTATION, cilt.11, ss.98, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pancreatic portal cavernoma.

JOP : Journal of the pancreas, cilt.6, ss.40-1, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Chronic Renal Failure after Liver Transplantation in Long Term: Prevalence and Risk Factors.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Kanada, 4 - 07 Haziran 2014, cilt.20 identifier

DİSTAL PANKREATEKTOMİ SONRASI PANKREAS FİSTÜLLERİ

9. ULUSAL HEPATOPANKREATOBİLİYER CERRAHİ KONGRES, Bursa, Türkiye, 12 - 15 November 2009, ss.8-9

TRANSKATATER KEMOEMBOLİZASYONU SONRASI GELİŞEN NEKROTİZAN PANKREATİT: OLGU SUNUMU

8. ULUSAL HEPATO-PANKREATO-BİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Mersin, Türkiye, 3 - 06 May 2007, ss.40-41

GENİŞLETİLMİŞ KOMPLEKS HEPATEKTOMİ ÖNCESİ PORTAL VEN EMBOLİZASYONU

27. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 October - 15 November 2006, ss.91-92

PANKREATODUODENEKTOMİ SONRASI PANKREAS FİSTÜLLERİ

ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 28 May 2006, ss.269

Tip I Diabetes Mellitus’un Farklı Klinik Dönemlerinde T-Lenfosit Alt Gruplarının İncelenmesi

Ulusal Endokrinoloji ve Diabet Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 October 1992, ss.141-142