Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Surgically Curable Pancreas Enigma: Solid Pseudopapillary Tumor. 25-Year Single Center Experience

The 8th Biennial Congress of The Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association (A-PHPBA) 2021, Indonesia, 8 - 11 September 2021 identifier identifier

Rekonstrüksiyonsuz Hepatik Arter Anevrizma Eksizyonu: 4 Vaka Sunumu

15. Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Kongresi , İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, pp.68-69

Karaciğer anjiomiyolipomu: Az bilinen, Davranışı Belirsiz Bir Tümör. Tek Merkez Deneyimimiz

15. Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Kongresi , İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, pp.66

Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Derneği Çorum Bölgesel Toplantısı, Çorum, Turkey, 07 March 2020, vol.2, pp.21-22

Perihiler kolanjiokarsinomda geniş hepatobilier rezeksiyonun 5 yıllık sağkalım sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi.

13.Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi ve 4.Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Hemşireliği Kongresi., Turkey, 1 - 04 November 2017

İstanbul Tıp Fakültesi Pediyatrik Karaciğer Nakli Programında Mortalite ve Sağkalım

11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016, pp.119

Sürekli Bakteriyemi Nedeni Olan Kolistine Dirençli Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı Pileflebit: Girişimsel Radyolojik Yöntemle Tedavi Edilen Bir Olgu

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ 30. YIL KURULTAYI (KLİMİK 2016), Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2016, pp.323-324

Chronic Renal Failure after Liver Transplantation in Long Term: Prevalence and Risk Factors.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

Liver Transplantation In Acute Liver Failure: The Istanbul Faculty Of Medıcıne Experıence

25th Anniversary Liver Transplantation Congress, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2013, pp.57-58

Reliability of İmmunodiagnostic Tests for Diagnosis of Alveolar Echinococcosis

21st.European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases(ECCMID), Milan, Italy, 7 - 10 May 2011, vol.17, pp.108-668

DİSTAL PANKREATEKTOMİ SONRASI PANKREAS FİSTÜLLERİ

9. ULUSAL HEPATOPANKREATOBİLİYER CERRAHİ KONGRES, Bursa, Turkey, 12 - 15 November 2009, pp.8-9

TRANSKATATER KEMOEMBOLİZASYONU SONRASI GELİŞEN NEKROTİZAN PANKREATİT: OLGU SUNUMU

8. ULUSAL HEPATO-PANKREATO-BİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Mersin, Turkey, 3 - 06 May 2007, pp.40-41

GENİŞLETİLMİŞ KOMPLEKS HEPATEKTOMİ ÖNCESİ PORTAL VEN EMBOLİZASYONU

27. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 October - 15 November 2006, pp.91-92

PANKREATODUODENEKTOMİ SONRASI PANKREAS FİSTÜLLERİ

14. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2006, pp.269

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

53

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

69

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals