Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaylı Çalgılarda Kullanılan Modern İcra Teknikleri ve Grafik Notasyonu

Konservatoryum, cilt.5, no.1, ss.19-38, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Debussy'nin armonik yapısı ve Müzikal dili

Orkestra Dergisi, ss.1-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Waves and Bells

XVII. ECSBS Piano Conference, Piano Compositions, Odessa, Ukrayna, 22 - 28 June 2018, ss.66-72

Müzikal Formasyon ve Uygulanış biçimleri

Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 24 - 26 September 2014, cilt.8, no.8, ss.249-255

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Çağdaş Flüt Müziği: Akademisyen Bestecilerin Flüt Eserleri

Sa-Na-Ne, Bulut S., Editör, Cinius Yayınları, İstanbul, ss.110-111, 2019

Yeni Kuşak Türk Bestecilerin Solo ve Piyano Eşlikli Klarnet Eserleri

İstanbul'da bir sabah, Si'den Kerem'e, Klarnet için Varyasyonlar, Ergene A., Editör, Cinius Yayıncılık, İstanbul, ss.46-61, 2019

Bilirkişi Raporları

Eserden Kaynaklanan Hakların İhlali Nedenine Dayalı Tazminat

T.C. Ankara 4. Fikri ve Sınai Hak. Huk. Mah., ss.14, Ankara, 2019

Eserden Kaynaklanan Hakların İhlali Nedenine Dayalı Tazminat

T.C. Ankara 4. Fikri ve Sınai Hak. Huk. Mah., ss.14, Ankara, 2019