Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SPAT SETTLEMENT AND GROWTH OF MYTILUSGALLOPROVINCIALIS ON THE ROPES IN GÖKÇEADA ISLAND

3rd International Symposium on the Advances in Marine Mussel Research, Venice, İtalya, 26 - 28 Ağustos 2019, ss.0-1

Short-term research on the growth of the Mytilus galloprovincialis within nets in Gökceada

INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2018, ss.243-247

Panax ginseng’in Zebra Balığı Sperm Motilitesi Üzerine Etkisi

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 - 15 September 2017, ss.96

Taşıyıcı Anaç Balık Modeli

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 - 15 September 2017, ss.97

The effects of ginger (Zingiber officinale) of zebrafish sperm motility

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Vodnany, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 Eylül 2017, ss.1

THE EFFECTS OF GINGER ON ZEBRAFISH SPERM MOTILITY

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Vodnany, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 September 2017, ss.102