Uzman Dr.

Ilvana CAKLOVICA


İstanbul Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

2012 - 2018

2012 - 2018

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İDRAR KÜLTÜRLERİNDE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE ÜREME ORANLARININ ARAŞTIRILMASI: 3 YILLIK İZLEM

AKGÜN KARAPINAR D. B. , CAKLOVICA I. , SARSAR K. , ÖNGEN B.

5.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.430

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC)

Üye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD)

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

3rd INTERNATIONAL HUMAN MICROBIOTA: IN HEALTH AND DISEASES CONGRESS

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

5. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2019

2019

OLGULARLA MİKROBİLOJİK TESTLERİN YÖNETİMİ: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye