Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2019 - Devam Ediyor TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC)

    Üye

  • 2019 - Devam Ediyor KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD)

    Üye