Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İDRAR KÜLTÜRLERİNDE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE ÜREME ORANLARININ ARAŞTIRILMASI: 3 YILLIK İZLEM

5.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 October - 01 November 2019, ss.430