Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Sigorta Hukuku

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2020), Prof. Dr. Arslan Kaya,Araş. Gör. Hasan Onur Akay,Araş. Gör. Şehriban İpek Aşıkoğlu,Araş. Gör. Mehmet Akif Ersoy,Araş. Gör. Esra Teymen, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.524-568, 2021

Kıymetli Evrak

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2020), Kaya A.,Akay H. O.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Özsoy M. A.,Koçak M. A.,Teymen E., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.388-440, 2021

Obligation to Build a Website

in: Approximation of Turkish Law With European Union Law Private Law - Transposition of Acquis Communautaire - Remarks, Assesments, Suggestions, İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.85-102, 2020

Legal Grounds for Processing Personal Data

in: Approximation of Turkish Law With European Union Law Private Law - Transposition of Acquis Communautaire - Remarks, Assesments, Suggestions, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.1057-1079, 2020

Trademark Directive

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law Private Law -Transposition of Acquis Communautaire- Remarks, Assesments, Suggestions, Kaya A.,Engin B. İ.,Paslı A.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Oğuz E., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.609-645, 2020

Başlangıç, Ticari İşletme

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2019), Kaya A.,Zengin İ. Ç.,Sorkun A. F.,Yıldız N.,Yıldız M. E.,Oğuz E., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-156, 2020

Problems Caused by Basing Cross-Border Data Transfers to Explicit Consent and Solution Suggestions

in: Prof. Dr. Türkan Rado'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.921-968, 2020

Marka Yönergesi/

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk - Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Arslan Kaya, Baki İlkay Engin, Ali Paslı, Şehriban İpek Aşıkoğlu, Elif Oğuz, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.609-647, 2020

Other Publications