Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Yeni-Keynesçi Yaklaşımda Ücret Katılıkları

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.59, no.2, pp.239-262, 2009 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Karadeniz’i Çevreleyen Ülkelerde Enflasyon Direnci: ARFIMA Analizi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.21, pp.393-411, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İşsizlikte Uzun Hafıza Etkisi Ve Histerisiz Hipotezinin Geçerliliği

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.1, pp.214-225, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İşsizlikte Histerisiz Etkisinin Uzun Hafıza Modeli ile İncelenmesi: Türkiye Üzerine bir Uygulama

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.68-78, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

An Econometric Analysis of the Environmental Kuznets Curve: The Case of Turkey

ALPHANUMERİC JOURNAL, vol.5, no.1, pp.115-126, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1998-2014 DÖNEMİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.38, no.1, pp.229-248, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Reel Döviz Kurlarının Uzun Hafıza Özellikleri: Kesirli Bütünleşme Analizi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol.36, no.1, pp.373-389, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

External Debt-Economic Growth Causality In Emerging Economies: The Case Of Turkey

185th International Conference on Education, Business, Humanities and Social Sciences, Budapest, Hungary, 11 December 2019 Sustainable Development

Enflasyon Direncinin ARFIMA Modeli ile İncelenmesi: Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Örneği

VI. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.54

Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkelerde İşsizlik Histerisizi: Kesirli Bütünleşme Analizi

VI. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni, İstanbul, Turkey, 27 September - 28 October 2018, pp.57 Sustainable Development

Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices in Turkey: Evidence from a VAR Model

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing, Budapeşte, Hungary, 16 - 18 March 2018, pp.223-231

Books & Book Chapters

International Trade, Prices And Insensitivity To Exchange Rates In Developing Countries

in: Current Issues In International Relations I, Meral Balcı,Arzu Al, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.271-300, 2019