Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2013 Tıpta Yandal Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Türkiye

 • 2005 - 2010 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Türkiye

 • 1998 - 2004 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ VE PRİMER MİYELOFİBROZİS OLGULARINDA ASXL1, IDH1, IDH2 GEN MUTASYONLARI VE JAK2V617F ALLEL YÜKÜ İLE KLİNİK SEYİR ARASINDAKİ İLİŞKİ (HEMATOLOJİ YAN DAL TEZİ)

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  ANTİFOSFOLİPİD SENDROMUNDA TROMBOSİT MEMBRAN GLİKOPROTEİN POLİMORFİZMLERİNİN SIKLIĞI VE FONKSİYONEL ETKİLERİ

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018PROF.DR.NİCOLAUS KRÖGER SÜPERVİZYONLUĞU ALTINDA HAMBURG-EPENDORF ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİVERSİTESİNDE GÖZLEM VE SERTİFİKA

  Diğer , HAMBURG-EPENDORF ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE NAKLİ

 • 2011ESH-EBMT TRAINING COURSE ON BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , LA BAULE FRANSA (ULUSLARARASI EĞİTİM ALANINDA ALINAN BURS)

 • 2011İYİ KLİNİK UYGULAMALAR (İKU) KONUSUNDA EĞİTİM VE SERTİFİKA

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ROCHE GOOD CLINICAL PRACTICE COURSE