General Information

Institutional Information: Faculty Of Law, Public Law Department, Department Of Philosophy And Sociology Of Law
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Philosophy and Sociology of Law

Metrics

Publication

77

Project

2

Thesis Advisory

23
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Liseye kadar olan eğitimini, babasının görevleri nedeniyle Anadolu’nun çeşitli illerinde tamamlayan Işıktaç, lise eğitimini İstanbul Şehremini Lisesi’nde tamamlamış ve 1978-79 eğitim-öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. Buradaki eğitimini 1983 yılında bitiren Işıktaç, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimine başlamış ve 1984 yılında “1982 Anayasasında Ekonomik ve Sosyal Haklar” başlıklı teziyle bu eğitimini de tamamlamıştır. Işıktaç, üstün başarı uygulaması ile 1984 yılında sınavsız olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Doktora Programı’na kabul edilmiştir. Aynı fakültenin Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’na 1983 yılında araştırma görevlisi olarak atanmış, 1991 tarihinde “Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanı almıştır.

2006 yılından beri profesör unvanıyla aynı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Işıktaç’ın, TÜBA tarafından 2009 yılında Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü’ne lâyık görülen Hukuk Felsefesi kitabının yanı sıra Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Başlangıcı, Hukuk Metodolojisi, Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması, Hukuk Yazıları (I – II) Adalet Psikolojisi, Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme başlıklı kitapları, pek çok makalesi, kitap bölümleri ve danışmanlığını yürütmüş ve yürütmekte olduğu tez çalışmaları mevcuttur. Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, hâlihazırda, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Contact

Email
isiktac@istanbul.edu.tr
Other Email
isiktac@yahoo.com
Web Page
https://isiktac.com
Office Phone
+90 212 440 0000 Extension: 11011
Fax Phone
+90 212 440 0000
Office
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdürlük
Address
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleymaniye Mahallesi Besim Ömerpaşa Cad. Devlet Arşivleri Binası. A blok No: 7/1 34116 Fatih / İSTANBUL