Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Yedek Jüri Üyeliği

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yeditepe Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • Ocak 2014 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Üniversitesi

  Doktora Tez Jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2014 - Devam Ediyor Bilgi ve Belge Araştırmaları

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2010 - 2014 Okul Kütüphanecileri Derneği

  Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2013 Türk Kütüphaneciliği

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2012 Bilgi Dünyası

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2014 - Devam Ediyor RDA Türkiye Konu Başlıkları Listesi Geliştirme Grubu

  ÜNAK, Turkey

 • 2013 - Devam Ediyor Ulusal Sayısallaştırma Komitesi

  Türk Kütüphaneciler Derneği, Turkey

 • 2012 - 2014 Standartlar Çalışma Grubu

  Okul Kütüphanecileri Derneği, Turkey