Arş.Gör.

İsmail Emre PAMUK


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - 2021

2017 - 2021

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

2013 - 2017

2013 - 2017

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Tarih, Yeniçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Tarih ve Siyaset: Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Mehâsinü'l-Âdâb'ı Üzerine Bazı Gözlemler

Pamuk İ. E.

İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2019, ss.4-5 Creative Commons License


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Tarihsel Bir İnceleme Alanı Olarak Edeb/Adab Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye