Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı’da Düyun-ı Umumiye

Lonca, no.2, pp.25-28, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

FINANCE IN OTTOMAN ISTANBUL

in: From Antiquity to XXI. The Great History of Istanbul in the 20th Century, Coşkun,Y., Editor, İistanbul İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.260-293, 2015 Sustainable Development

Tanzimat ve Mali Reformlar; İltizamın Kaldırılması ve Finansman Arayışları (1839-1840)

in: Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek, Arı, Ali, Editor, Efil, Ankara, pp.135-158, 2014

1. Osmanlı Dış Borçları ve Gözetim Komisyonları (1854 - 1856)

Osmanlı Bankası Arşiv Ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Türk Tarihi

Yeni Türkiye Yayınları, pp.351-358, 2002

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, pp.565-570, 1999