Scientific Activities

Jury Memberships

  • June 2015 Associate Professor Exam

    Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

    2014 Ekim Dönemi Doçentlik sınavı