Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Berkeley 8 Açık Kümesinin CCD UBVRI Fotometrisi

Galaktik Astronomi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 12 - 13 September 2019, pp.122

Eliptik Galaksilerin Gaz İçeriğine Çevrenin Etkileri

20. Ulusal Astronomi Kongresi (UAK), Erzurum, Turkey, 5 - 09 September 2016, pp.243-245

Alan Cüce Ve Dev Yıldızlarının Ayırımında Yeni Bir Yöntem"

XV. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2007, pp.141

Y. Karataş, W. Schuster, “Fotometrik sistemlerin Kalibrasyonu”

XIV. Ulusal Astronomi Toplantısı, İstanbul Kültür Üniv. Fen-Edebiyat Fak., İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2007, pp.473-0

W UMa Yıldızlarının Kinematiği Ve İki Oluşum Senaryosu

XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 January 2005, pp.151

Galaksi Merkezine Zıt Doğrultuda Galaktik Model Parametreleri

XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 January 2005, pp.157

Yeni Bir Metal Bolluğu Kalibrasyonu

XIII. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 January 2003, pp.42

Sloan Fotometrisi Yardımı Ile Metal Gradiyenti Tayini

XIII. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 January 2003, pp.32

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Alanında Konu Başlıkları

TÜBİTAK MAM-KRITEK 2001 Kritik Teknolojiler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 21 September 2001, pp.189-198

Plaut I Yıldız Alanına Ait Metal Bolluğu Dağılımı

XI. Ulusal Astronomi Kongresi, Elazığ, Turkey, 1 - 04 January 2000, pp.112 Sustainable Development

Kalın Diskin Üç Modlu Metal Bolluğu Dağılımı

XI. Ulusal Astronomi Kongresi, Elazığ, Turkey, 1 - 04 January 2000, pp.95 Sustainable Development

Basel Kataloklarındaki Galaksi Dışı Cisimler

XI. Ulusal Astronomi Kongresi, Elazığ, Turkey, 1 - 04 January 2000, pp.102

Luminosity function and metallicity distribution for a giant-rich field

The Galactic Halo : From Globular Cluster to Field Stars, Belgium, 1 - 04 January 2000, pp.407

Karataş, Y, “Sentetik Fotometri ve Galaksimizin Astrofiziği” (Çağrılı bildiri)

XII. Ulusal Astronomi Toplantısı, İzmir, Ege Üniversitesi, İzmir, Turkey, 1 - 04 January 2000, pp.541-580

SA 133 Yıldız Alanının UBV Fotometrisi

XI. Ulusal Astronomi Kongresi,, Elazığ, Turkey, 1 - 04 January 2000, pp.126

SA 54 Yıldız Alanının UBV Fotometrik İncelenmesi

X. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 1997, pp.268

SA 82 Yıldız Alanının UBV Fotometrisi

IX. Ulusal Astronomi Kongresi, Ankara, Turkey, pp.38

Other Publications

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

352

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

338

H-Index (Scopus)

10

Project

19

Thesis Advisory

9

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals