Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

STALK, BENLİĞİN İZİNİ SÜRMEK

Yeni Düşünceler, ss.23-32, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SOSYAL MEDYA VE TELEVİZYONDA YAYINLANAN HABERLERİN KARŞILAŞTIRMALI ÇERÇEVE ÇÖZÜMLEMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), cilt.4, ss.591-604, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinemada Toplumsal Eşitsizliklerin Temsili: Çoğunluk Filmi Örneği

Erciyes Üniversitesi İletişim Dergisi, cilt.4, ss.86-96, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylemin İnternet Haber Portallarında Yer Alma Biçimleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.311-325, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FRAMING VIOLENCE AGAINST WOMEN ON TV NEWS

14th Communication in the Milenium Symposium, İstanbul, Türkiye, ss.649

HATE SPEECH IN SOCIAL MEDIA: LGBTI PERSONS

15th International Symposium Communication in the Millennium, California, Irvine, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 May 2017, ss.50-55

Benliği Çerçevelemek

Selfie, Görüntü, Etik, Kimlik, İstanbul, Türkiye, 23 November 2016, ss.1

Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylemin İnternet Haber Portallarında Yer alma Biçimleri

I. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu- Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye, 28 - 30 May 2015, ss.1

Propaganda of a Terrorist Organization: ISIS in the Social Media

ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Lodz, Polonya, 9 - 11 April 2015, ss.1

Aktivizmin Yeni Mecrası Sosyal Ağlar ve Dijital Aktivistler: Redhack Örneği

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre- Alternatif Bilişim Derneği- Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 February 2015, ss.496-511

Sosyal Ağlar Aracılığıyla Televizyona Sağlanan Kamusal Katılım “Çalar Saat “Programı Örneği

AB 2015 Akademik Bilişim Konferansları- Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 February 2015, ss.1-11

Tango Kullanımının Analizi

Türkiye’de İnternet Konferansı İnet-tr’14 -İzmir Yaşar Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 27 - 29 November 2014, ss.1