General Information

Institutional Information: Istanbul Medical Faculty, Basic Medical Sciences, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı
Research Areas: Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Deontology and History of Medicine

Names in Publications: M. Kemal Temel

Metrics

Publication

34
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Öğr. Üyesi M. (Mustafa) Kemal Temel

PhD, B.Phil., B.Eng.—ya da: tıp tarihçisi, tıp etikçisi, felsefeci, mühendis 

 

TIP TARİHİ alanında: Temel çalışma alanları pandemiler başta olmak üzere salgın hastalıklar tarihi ve antidepresanlar başta olmak üzere ilaçlar tarihidir. Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 “İspanyol” Gribi adlı kitabın (BETİM, 2015) yazarıdır.

 

TIP ETİĞİ (tıbbî ahlak felsefesi) alanında: Temel eseri olarak, 1979’da yayımlanmış (Oxford University Press) ve bugüne dek sekiz kez güncellenmiş olan, tıp etiği alanının ana kitabı Biyomedikal Etik Prensipleri ’ni (701 sf.) tercüme ederek Türkçe literatüre kazandıran kişidir (2017). (“Amerikan filozoflar Tom L. Beauchamp ve James F. Childress tarafından yazılmış olan ve bugün ABD başta olmak üzere Batı dünyasında geçerli ana akım tıp etiği paradigmasının temelini oluşturan Biyomedikal Etik Prensipleri, Türkiye’de de klinik uygulama ve araştırmalarda, tıp eğitimi, etiği, pratiği ve hukukunda esas alınan başlıca ilkelerin kaynağıdır. Örneğin günümüzde ABD’de ve Türkiye dahil Avrupa’da her hastanede her tıbbî prosedürden önce gerçekleştirilen hasta bilgilendirmesinin ve hastalara imzalatılan bilgilendirilmiş onam formlarının teorik temeli, bu eserde geliştirilmiş ve genel kabul görmüş olan ‘özerklik/hasta özerkliği’ prensibidir. Beauchamp ve Childress tarafından genelgeçer ahlak normlarından geliştirilmiş olan dört ana biyomedikal etik prensibi, –‘özerklik,’ ‘yararlılık,’ ‘zararsızlık’ ve ‘adalet,’– bugün Türkiye’de de tüm sağlık çalışanları için bağlayıcı niteliktedir.”)

 

GAYRİMESLEKÎ ilgi alanları: gramer, imla (TDK, Merriam–WebsterL’Académie française), lengüistik (Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Latince için). Yanı sıra, Türk dilinin ve Amerikan İngilizcesinin edebî ve gayriedebî kullanımına dair her şey.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (ISSN 2149-5254) Türkçe & İngilizce dil editörü (Ocak 2016—bugün) ve Temel Tıp Bilimleri bölüm editörü (Ocak 2019—bugün).

The BETIM Journal of Medical Humanities (ISSN 2687-6116) başeditörü (Ocak 2020—bugün).

Journal of Health & Culture (ISSN 2458-8113) başeditörü (Haziran 2016—Aralık 2017).

 

AYRICA bkz. https://istanbul.academia.edu/MKemalTemel

Contact

Other Email
mkemaltemel@gmail.com
Web Page
https://avesis.istanbul.edu.tr/kemal.temel
Office Phone
+90 212 440 0000 Extension: 33297
Office
Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi binası, kat 1
Address
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi binası, kat 1, 34093 İSTANBUL