General Information

Institutional Information: Istanbul Medical Faculty, Basic Medical Sciences, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı
Research Areas: Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Deontology and History of Medicine

Names in Publications: M. Kemal Temel

Metrics

Publication

33

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. M. (Mustafa) Kemal Temel

PhD, B.Phil., B.Eng.—ya da: tıp tarihçisi, tıp etikçisi, felsefeci, mühendis.

TIP TARİHİ alanında: Temel çalışma konuları pandemiler başta olmak üzere salgın hastalıklar tarihi ve antidepresanlar başta olmak üzere ilaçlar tarihidir. Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 “İspanyol” Gribi adlı kitabın (BETİM; 1. bas., 2015; 2. bas., 2020) yazarıdır.

TIP ETİĞİ (tıbbî ahlak felsefesi) alanında: Temel eseri olarak, 1979’da yayımlanmış (Oxford University Press) ve bugüne dek sekiz kez güncellenmiş olan biyomedikal etik alanının ana kitabı Biyomedikal Etik Prensipleri’ni (701 sf.) tercüme ederek Türkçe literatüre kazandırmıştır (2017). (“Amerikan filozoflar Tom L. Beauchamp ve James F. Childress tarafından kaleme alınmış olan ve bugün ABD başta olmak üzere Batı dünyasında geçerli ana akım biyomedikal etik paradigmasının temelini oluşturan Biyomedikal Etik Prensipleri, Türkiye’de de biyotıbbî uygulama ve araştırmalarda, tıp eğitimi, etiği, pratiği ve hukukunda esas alınan başlıca ilkeleri teşkil etmektedir. Örneğin günümüzde hastanelerde tıbbî prosedürlerden önce gerçekleştirilen hasta bilgilendirmelerinin ve hastalara imzalatılan bilgilendirilmiş onam formlarının teorik temeli, bu eserde geliştirilmiş ve genel kabul görmüş olan ‘özerklik/hasta özerkliği’ prensibidir. Beauchamp ve Childress tarafından genelgeçer ahlak normlarından geliştirilmiş olan dört ana biyomedikal etik prensibi, –‘özerklik,’ ‘yararlılık,’ ‘zararsızlık’, ‘adalet,’– bugün Türkiye’de de biyotıp çalışanları için bağlayıcı niteliktedir.”)

GAYRİMESLEKÎ ilgi alanları: gramer, imla (TDK, Merriam–Webster, L’Académie française), lengüistik (Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Latince için). Yanı sıra, Türk dilinin ve Amerikan İngilizcesinin edebî ve gayriedebî kullanımına dair her şey.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (ISSN 2149-5254) Türkçe & İngilizce dil editörü (2016–2022) ve temel tıp bilimleri bölüm editörü (2019–2022); The BETIM Journal of Medical Humanities (ISSN 2687-6116) başeditörü (2020–2022); The Journal of Health & Culture (ISSN 2458-8113) başeditörü (2016–2018).

MEZUNİYETLERİ: Yeditepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce, lisans); İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü (lisans); İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı (yüksek lisans); İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı (doktora).

ADRES: İstanbul Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Kampüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 34093 Çapa, İstanbul.

İLETİŞİM:

https://istanbul.academia.edu/MKemalTemel

https://instagram.com/mimkemtem

Contact

Other Email
mkemaltemel@gmail.com
Web Page
https://avesis.istanbul.edu.tr/kemal.temel
Office Phone
+90 212 440 0000 Extension: 33297
Office
İngilizce Tıp Kampüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Address
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Kampüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 34093 İSTANBUL