General Information

Institutional Information: School Of Business, Department Of Business Administration, Department Of Accounting
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting, Accounting and Control

Metrics

Publication

23

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Kerem Sarıoğlu 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta öğrenimini İstanbul Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladıktan sonra, lisans öğrenimini 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe –Denetim Yüksek Lisans Programı’na kabul edilerek lisansüstü eğitimine başlamıştır. 1997 yılında Yüksek Lisans programını tamamlayarak aynı enstitüde “Muhasebe – Denetim” Doktora Programına kabul edilmiştir. 2000 senesinin Ocak ayında Doktora öğrenimine ara vererek Amerika Birleşik Devletleri Indiana Eyaletinde Ball State Üniversitesi’nde burslu olarak “Finans Ağırlıklı İşletmecilik Yüksek Lisans” programını tamamlamış ve 2001 yılı Temmuz ayında İstanbul’a dönmüştür. Kerem Sarıoğlu 2004 yılında “Finansal Tabloların Anlaşılırlığı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tezi ile doktor unvanını almıştır.

Kerem Sarıoğlu, 1993 – 1996 yılları arasında, denetim ve bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde farklı görevlerde çalışmıştır. 1996 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde önce araştırma görevlisi daha sonra yardımcı doçent kadrolarında görev yapmıştır. 2012 yılında Doçent unvanını alan Kerem Sarıoğlu, 2017 yılında aynı kurumda Muhasebe Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen bu kurumda görev yapmaktadır.

Kerem Sarıoğlu’nun, finansal raporların yönetim amaçlı kullanımı, finansal raporların anlaşılırlığı, Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları, konularında bilimsel makale ve kitapları bulunmaktadır.

 

Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında, “Finansal Muhasebe”, “Yönetim Muhasebesi”, “Maliyet Muhasebesi”, “Uluslararası Finansal Raporlama”, “Finansal Tablo Analizi”, “Vergi Muhasebesi”, Yönetim Muhasebesinde Vak’a Etüdleri” konularındaki dersleri lisans ve yüksek lisans düzeyinde, bağlı bulunduğu İstanbul Üniversitesinin değişik fakültelerinin yanısıra, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde değişik dönemlerde yürütmüştür.

İşletmecilik eğitimde vak’a yönteminin kullanımı konusunda çalışmaları bulunan Kerem Sarıoğlu, 2013 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Okulu tarafından Oslo, Norveç’te düzenlenen vak’a yöntemi eğitim programına katılmıştır.

Kerem Sarıoğlu evli ve iki kız çocuğu babasıdır. 

Contact

Email
keremsa@istanbul.edu.tr
Web Page
www.keremsarioglu.net
Office Phone
+90 212 473 7070 Extension: 18312
Fax Phone
+90 212 590 4000
Address
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi Binası Kat 3 34850 Firuzköy - Avcılar - İstanbul