Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gebze Mustafa Paşa KÜlliyesi: Mısır Kaynaklı Taş Bezemeli Memluk Sanatı

RESTORASYON KONSERVASYON ÇALIŞMALARI, vol.2018/1, no.21, pp.3-28, 2018 (Other Refereed National Journals)

MEHMED AĞA CAMİİ'NDE GÖRÜLEN TAŞ İŞLEMECİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.27, no.2, pp.257-278, 2017 (International Refereed University Journal)

Tarihsel Süreçte Cezeri Kasım Paşa Camii'nin Mimari ve Süsleme Özelliklerinin Değerlendirilmesi

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, no.10, pp.349-373, 2017 (National Refreed University Journal)

RÜSTEM PAŞA CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.27, no.1, pp.367-393, 2017 (International Refereed University Journal)

Fatih Camisi'nde Görülen Süsleme Sanatları Üzerine Bir Değerlendirme

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.111, pp.123-138, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çinili Köşk'te Görülen Timurlu Çini Sanatı Etkileri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.107, no.210, pp.189-205, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yavuz Sultan Selim Camii Taş Süslemeleri

ART-E SANAT DERGİSİ, no.2, pp.101-127, 2014 (International Refereed University Journal)

Timurlu Sanatında Çininin Yeri,Teknik ve Süsleme Özellikleri

ARKEOLOJİ VE SANAT, pp.95-116, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tekirdağ Camilerinde Batı Etkili Süsleme

ARKEOLOJİ VE SANAT, pp.149-158, 2011 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Maden İşlerinde Mimari Motiflerin Kullanılması

ARKEOLOJİ VE SANAT, pp.137-142, 2009 (Other Refereed National Journals)

18.Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Maden İşleri

SANAT TARİHİ YILLIĞI, pp.25-54, 2006 (National Refreed University Journal)

İstanbul'da Bulunan 19.Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşlarının Plastik Açıdan Değerlendirirlmesi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, pp.25-39, 2004 (Other Refereed National Journals)

19.Yüzyıl sonu ve 20.Yüzyıl Başında Kullanılan Çapraz Konumlu Hilal Alemler

ARKEOLOJİ VE SANAT, pp.110-112, 2004 (Other Refereed National Journals)

İstanbul'da 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Görülen Ampir Üsluptaki Madeni Şebekeler

Sanat Tarihi Dergisi, pp.169-180, 2004 (National Refreed University Journal)

Süleymaniye Camii Kütüphanesi Tunç Şebekesi

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.111, pp.46-49, 2002 (Other Refereed National Journals)

Anadolu'da Türk Çadır Sanatı İle İlgili Mezar Yapıları

SANAT TARİHİ YILLIĞI, pp.91-114, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Timurlu Çini Sanatının Özellikleri ve XV. Yüzyıl Osmanlı Çini Sanatına Etkileri

Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 June 2019, pp.309-329

Nusretiye Camii'nin İnşaası ve Arşiv Belgelerine Göre Geçirdiği Onarımlar

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) Bildirileri, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.525-536

Kutadgu Bilig'de Yer Alan Renk Kavramları

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirirleri (26-27 Ekim 2009), İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.581-606