Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gebze Mustafa Paşa KÜlliyesi: Mısır Kaynaklı Taş Bezemeli Memluk Sanatı

RESTORASYON KONSERVASYON ÇALIŞMALARI, cilt.2018/1, ss.3-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEHMED AĞA CAMİİ'NDE GÖRÜLEN TAŞ İŞLEMECİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.27, ss.257-278, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihsel Süreçte Cezeri Kasım Paşa Camii'nin Mimari ve Süsleme Özelliklerinin Değerlendirilmesi

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, ss.349-373, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RÜSTEM PAŞA CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.27, ss.367-393, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fatih Camisi'nde Görülen Süsleme Sanatları Üzerine Bir Değerlendirme

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.111, ss.123-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinili Köşk'te Görülen Timurlu Çini Sanatı Etkileri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.107, ss.189-205, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yavuz Sultan Selim Camii Taş Süslemeleri

ART-E SANAT DERGİSİ, ss.101-127, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Timurlu Sanatında Çininin Yeri,Teknik ve Süsleme Özellikleri

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.138, ss.95-116, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekirdağ Camilerinde Batı Etkili Süsleme

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.136, ss.149-158, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Maden İşlerinde Mimari Motiflerin Kullanılması

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.130, ss.137-142, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

18.Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Maden İşleri

SANAT TARİHİ YILLIĞI, no.18, ss.25-54, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul'da Bulunan 19.Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşlarının Plastik Açıdan Değerlendirirlmesi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.153, ss.25-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19.Yüzyıl sonu ve 20.Yüzyıl Başında Kullanılan Çapraz Konumlu Hilal Alemler

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.118, ss.110-112, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul'da 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Görülen Ampir Üsluptaki Madeni Şebekeler

Sanat Tarihi Dergisi, no.13, ss.169-180, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süleymaniye Camii Kütüphanesi Tunç Şebekesi

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.111, ss.46-49, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Türk Çadır Sanatı İle İlgili Mezar Yapıları

SANAT TARİHİ YILLIĞI, no.15, ss.91-114, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Timurlu Çini Sanatının Özellikleri ve XV. Yüzyıl Osmanlı Çini Sanatına Etkileri

Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 June 2019, ss.309-329

Nusretiye Camii'nin İnşaası ve Arşiv Belgelerine Göre Geçirdiği Onarımlar

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 November 2016, ss.525-536

Kutadgu Bilig'de Yer Alan Renk Kavramları

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirirleri (26-27 Ekim 2009), İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.581-606