Uzman Dr.

Khayyam RZABAYLI


İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı