Publications & Works

Articles Published in Other Journals

"Yetişkin Olmaya İlk Adım Sünnet"

Antropoloji , no.24, pp.19-36, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Batı Karadeniz Köyleri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ , no.45, pp.101-118, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Trakya Köyleri

Coğrafya Dergisi , no.9, pp.17-51, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anthropology in Turkey,The Department of Anthropology at Faculty of Letters at Istanbul University and the Social Researches Conducted

The International Symposıum on Studies of Ottoman Empire and The Republic of Turkey, China, pp.15

Cumhuriyetin ""Türk-Alman" torunları ve vatandaşlık

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.341-342 Sustainable Development

İstanbul Balıkçılarında Sosyal Organizasyon ve Yaşam

Türk Kültüründe Av, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2009, pp.309-318

Kent ve Sakat Nüfus

Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 15 June 2006, pp.221-223

Nüfus Sayımlarına Yansıyan Yönleriyle Yaşlı Nüfus

III.Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 October 2005, pp.37-50

Geleneksel Tarzda Üretim Yapan Yorgancılar

Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul, Turkey, 10 - 13 May 2003, pp.247-256

Kitle İletişim Araçları ve Kırsal Nüfus

T.C. Kültür Bakanlığı VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Mersin, Turkey, 11 - 15 September 2002, vol.0, pp.125-153

Nazar ve Nazara Karşı Tuzla Yapılan Pratikler

8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 3 - 08 September 2002, vol.2, pp.558-561

Güney Marmara Köylerinde Konut Özellikleri (Balıkesir İl'i Örneğinde)

29. Coğrafya Meslek Haftası, Çanakkale, Turkey, 20 - 22 June 2002, pp.63-75

Antropolojik Açıdan Dada Köyü (Dursunbey)

Alaçam Dağları ve Dursunbey 1. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 5 - 07 May 2002, pp.35-41

Uşak Köylerinde Evlilik

21.Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Uşak, Turkey, 4 - 08 November 2001, vol.1, pp.143-152

Metropolde Yaşayan Yaşlıların Özellikleri

1.Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2001, pp.375-390

Deprem ve Yaşayan Nüfusa Etkileri

Sosyal Hizmetler Sempozyumu 2001 Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara, Turkey, 8 - 09 September 2001, pp.32

Books & Book Chapters

İnanç, Nazar ve Nazara Karşı Tuz

in: Tuz Kitabı, Naskali, Gürsoy E., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.65-73, 2004

Gedikpaşa ve Çarşıkapı Ayakkabı İmalatçıları

in: Ayakkabı Kitabı, Naskali, Gürsoy E., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.303-3014, 2003

Rol-Statü ve Sigara Kullanma Alışkanlığı

in: Tütün Kitabı, Naskali, Gürsoy E., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.536-553, 2003

DEPREM YARDIMLARINDAN YARARLANANLARIN DEĞERLENDİRME RAPORU

İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001

Metrics

Publication

26

Project

4

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals