Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Yetişkin Olmaya İlk Adım Sünnet"

Antropoloji, ss.19-36, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Batı Karadeniz Köyleri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.101-118, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trakya Köyleri

Coğrafya Dergisi, ss.17-51, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Türkiye'de Kadın ve Erkeğin Ulaştığı Eğitim Seviyesi"

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.330-343, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Sakat Nüfus ve Sakat Nüfusun Özellikleri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.419-442, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anthropology in Turkey,The Department of Anthropology at Faculty of Letters at Istanbul University and the Social Researches Conducted

The International Symposıum on Studies of Ottoman Empire and The Republic of Turkey, Çin, ss.15

Cumhuriyetin ""Türk-Alman" torunları ve vatandaşlık

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.341-342

İstanbul Balıkçılarında Sosyal Organizasyon ve Yaşam

Türk Kültüründe Av, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 May 2009, ss.309-318

Kent ve Sakat Nüfus

Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 13 - 15 June 2006, ss.221-223

Nüfus Sayımlarına Yansıyan Yönleriyle Yaşlı Nüfus

III.Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 October 2005, ss.37-50

Geleneksel Tarzda Üretim Yapan Yorgancılar

Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 May 2003, ss.247-256

Kitle İletişim Araçları ve Kırsal Nüfus

T.C. Kültür Bakanlığı VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Mersin, Türkiye, 11 - 15 September 2002, cilt.0, ss.125-153

Nazar ve Nazara Karşı Tuzla Yapılan Pratikler

8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 3 - 08 September 2002, cilt.2, ss.558-561

Güney Marmara Köylerinde Konut Özellikleri (Balıkesir İl'i Örneğinde)

29. Coğrafya Meslek Haftası, Çanakkale, Türkiye, 20 - 22 June 2002, ss.63-75

Antropolojik Açıdan Dada Köyü (Dursunbey)

Alaçam Dağları ve Dursunbey 1. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 5 - 07 May 2002, ss.35-41

Uşak Köylerinde Evlilik

21.Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 4 - 08 November 2001, cilt.1, ss.143-152

Metropolde Yaşayan Yaşlıların Özellikleri

1.Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 October 2001, ss.375-390

Deprem ve Yaşayan Nüfusa Etkileri

Sosyal Hizmetler Sempozyumu 2001 Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara, Türkiye, 8 - 09 September 2001, ss.32

Kitap & Kitap Bölümleri

Tuz Kitabı

İnanç, Nazar ve Nazara Karşı Tuz, Naskali, Gürsoy E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.65-73, 2004

Ayakkabı Kitabı

Gedikpaşa ve Çarşıkapı Ayakkabı İmalatçıları, Naskali, Gürsoy E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.303-3014, 2003

Tütün Kitabı

Rol-Statü ve Sigara Kullanma Alışkanlığı, Naskali, Gürsoy E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.536-553, 2003

DEPREM YARDIMLARINDAN YARARLANANLARIN DEĞERLENDİRME RAPORU

İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001