Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tekst v aspekte filologiçeskogo izuçeniya

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.66-73, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

S. A. Yesenin'in Şiirlerinde Doğu Motifleri

Special Issue of the International Virtual Forum - Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space, İstanbul, Türkiye, 1 - 06 Ekim 2016, ss.726-731

L. N. Tolstoy’un ‘Savaş ve Barış’ Romanında Doğa Betimlemeleri

L. N. Tolstoy’un Yazınsal Mirası, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.123-128

Yu. M. Lotman'ın Yaklaşımıyla Sanatçının Yaşam Öyküsü

Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.89-96

Kitap & Kitap Bölümleri

Altıncı Koğuş

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017

Fyodor Sologub'un Zehirli İğnesi: "Ölüm"

Prof. Dr. Altan Aykut'a Armağan. Rus Dili ve Edebiyatının İzinde, Ayla Kaşoğlu, Editör, Çeviribilim Yayınları, İstanbul, ss.250-258, 2016

Küçük Şeytan Peredonov ve Tutkuları

Navisalvia Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2011: Passio, Yazı, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.47-53, 2013

Kazakistan Dinsel Dinamiklerinin Bazı Özgüllükleri Üzerine

Avrasya Konferansları Bildiriler 1, Hakan Güneş, M. Sait Türkhan, Editör, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.159-167, 2010

Kazakistan Cumhuriyetinde Yüksek Öğretim

Avrasya Konferansları Bildiriler 1, Hakan Güneş, M. Sait Türkhan, Editör, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.169-175, 2010

Rus Tarihsel Romanın Doğuşu

Ataol Behramoğlu şair, düşünür, çevirmen, öğretmen Armağan Kitabı, KORHAN KORBEK, Editör, Heyamola, İstanbul, ss.159-169, 2009

Yu. Lotman’ın Yaklaşımıyla Sanatçının Yaşam Öyküsü

Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, Yazında Sanat ve Sanatçı, Sanat ve Çeviri, yazı, Editör, Dilta Dil Hizmetleri, İstanbul, ss.89-97, 2007

İnsan Ne İle Yaşar

İskele Yayıncılık, İstanbul, 2006

Diğer Yayınlar