Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi

Verdiği Dersler

 • Lisans DİKİŞ TEKNİKLERİ

 • Lisans CERRAHİDE BİYOPSİ TEKNİKLERİ

 • Lisans Ağız Kanseleri

 • Lisans ÇENEYÜZ KIRIKLARI MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA

 • Lisans Distraction Osteogenezi

 • Lisans DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ

 • Lisans Distracsiyon Osteogenezi

 • Lisans GENEL GERRAHİ PRENSİPLER PREOPERATİF HAZIRLIK POSTOPERATİF BAKIM

 • Lisans AĞIZ KANSERLERİ

 • Lisans MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA ÇENE YÜZ KIRIKLARI

 • Lisans dişhekimliğinde sistemik hastalıklar

 • Lisans ODONTOJEN TÜMÖRLER

 • Lisans ÇENE CERRAHİSİNDE İLAÇ KULLANIMI

 • Lisans Preoperatif Hazırlık Post Operatif Bakım

 • Lisans Diş hekimliğinde ilaç kullanımı

 • Lisans Genel Cerrahi Prensipler

 • Lisans Odontojen tümörler

 • Lisans Preoperatif hazırlık post operatif bakım

 • Lisans Sistematik hastalıklar

 • Lisans İlaç kullanımı

 • Lisans Genel Cerrahi Prensipler

 • Lisans Odontojen tümörler

 • Lisans Sistemik Hastalıklar

 • Lisans Diş hekimliğinde ilaç kullanımı