Lect.

Abdulhalim KOÇKUZU


Faculty Of Theology

Islamic Studies - Islamic Law

Department of Qur'anic Exegisis

Education Information

2010 - Continues

2010 - Continues

Doctorate

Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe ve Din Bilimleri, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Postgraduate

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir , Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

1992

1992

Postgraduate

GİRİTLİ SIRRI PAŞA (1844-1895) VE TEFSİRDEKİ METODU

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Certificates, Courses and Trainings

2004

2004

Erasmus+ Dış Uzman Eğitimi

Education Management and Planning

Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Philosophy and Religious Sciences

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Lecturer

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

1991 - 2003

1991 - 2003

Research Assistant

Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din BilimleriEdit Congress and Symposium Activities

2017

2017

An Ottoman Intellectual Mustafa Satı Bey and his book "fenn-i Terbiye", 33. Deutscher Orientalisten Tag, Jena, Germany

Attendee

Erfurt-Germany

2017

2017

"Tarih Boyunca Urfa'da Eğitim ve Kültür" , Medeniyetler Beşiği Ortadoğu ve Şanlıurfa Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2017 Şanlıurfa

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2015

2015

New perspectives on religious education in Turkey

Attendee

Frankfurt-Germany

2014

2014

An Ottoman Intellectual Sırrı Pasha the Crtean

Attendee

Münster-Germany

2009

2009

Islamic religious education

Attendee

Osnabrück-Germany

2008

2008

“Üsküdar’da Asırlık Bir Çınar: Üsküdar Anadolu 1908”,

Attendee

İstanbul-Turkey

2008

2008

“A Multifaith Approach to the Relations Between Ecology and Religious Education”

Attendee

İstanbul-Turkey

2003

2003

“Çok Kültürlü Toplumlarda Müslüman Çocuklarının Eğitimi”

Attendee

-Turkey

1999

1999

“Muslim Children in British Schools”

Attendee

London-United Kingdom

1996

1996

“Muslim Ethnic Minority in Britain”

Attendee

Berlin-Germany

1996

1996

“Multicultural Religious Education in Britain”

Attendee

København-Denmark