Doç.Dr.

Kadriye PEKER


Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1996 - 2005

1996 - 2005

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Türkiye

1989 - 1994

1989 - 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

KENTLİ ERİŞKİNLERDE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Temel iyi Klinik Uygulamalar (Ver 2.0)

Sağlık ve Tıp

Klinik Araştırmalar Derneği

2020

2020

İş Sağlığı ve Güvenliği Yenileme

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Ölçme ve Değerlendirme

İstanbul Üniveristesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi

2012

2012

Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları

Sağlık ve Tıp

Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi

2010

2010

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Psikometrik Çözümlemesi Geçerlilik ve Güvenirlik

Eğitim Yönetimi ve Planlama

3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

2008

2008

Yaşam Desteği Hizmet İçi Eğitim Programı

Sağlık ve Tıp

İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi

2007

2007

İstatistik Programı Eğitimi: SPSS

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi

2006

2006

Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme: Temel İlkeler

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Klinik Bilimler, Ağız Hastalıkları, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Psikometri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

2001 - 2017

2001 - 2017

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Eğitim ve Müfredat Komisyonu üyesi

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Kalite Kurulu

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Aşı Koordinasyon Komisyonu

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

2014 - 2020

2014 - 2020

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Temel Bilimler Anabilim Dalı Kalite Yönetim Temsilcisi

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

ADVANCED RESEARCHMETHODOLOGY

Lisans

Lisans

Preventive Medicine

Lisans

Lisans

Koruyucu Hekimlik

Lisans

Lisans

Koruyucu Hekimlik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Oral Biyolojide Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

PREVENTIVE DENTISTRY FOR INDIVIDUAL NEEDS

Lisans

Lisans

Public Oral and Dental Health

Lisans

Lisans

Medikal Diş Hekimliği Modülü

Lisans

Lisans

Toplum Ağız Diş Sağlığı

Lisans

Lisans

CARIOLOGY AND PREVENTIVE DENTISTRY

Ön Lisans

Ön Lisans

Koruyucu Diş Hekimliği

Lisans

Lisans

Kariyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği

Lisans

Lisans

İleri Araştırma Metodolojisi

Lisans

Lisans

Toplum Ağız Diş Sağlığı

Lisans

Lisans

BİREYSEL İHTİYACA YÖNELİK KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Relationship between healthy lifestyle behaviors and health related quality of life in turkish school-going adolescents.

Ilhan N., Peker K. , Yildirim G., Baykut G., Bayraktar M., Yildirim H.

Nigerian journal of clinical practice, cilt.22, sa.12, ss.1742-1751, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Predictors of obturator functioning and satisfaction in Turkish patients using an obturator prosthesis after maxillectomy.

Ozdemir-Karatas M. , Balik A., Evlioglu G., UYSAL Ö., Peker K.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, cilt.125, sa.3, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Soft tissue response and survival of extraoral implants: A long-term follow-up

Balik A. , Ozdemir-Karatas M. , Peker K. , Cifter E. D. , Sancakli E., Gokcen-Rohlig B.

Journal of Oral Implantology, cilt.42, ss.41-45, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Assessment of health-related quality of life in Turkish patients with facial prostheses

ATAY A., Peker K. , GUNAY Y., EBRINC S., Karayazgan B., UYSAL Ö.

HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES, cilt.11, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Factors related to sense of coherence among dental students at Istanbul University.

Peker K. , Bermek G. , UYSAL Ö.

Journal of dental education, cilt.76, ss.774-82, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Predictors of Health-Promoting Behaviors Among Freshman Dental Students at Istanbul University

Peker K. , Bermek G.

JOURNAL OF DENTAL EDUCATION, cilt.75, sa.3, ss.413-420, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Oral health: locus of control, health behavior, self-rated oral health and socio-demographic factors in Istanbul adults

Peker K. , Bermek G.

ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.69, sa.1, ss.54-64, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Dental Training and Changes in Oral Health Attitudes and Behaviors in Istanbul Dental Students

Peker K. , Uysal O., Bermek G.

JOURNAL OF DENTAL EDUCATION, cilt.74, sa.9, ss.1017-1023, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Rekürrent aftöz stomatitli hastalarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Kürklü-Gürleyen E., Peker K. , Ak G.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.91-96, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Ağız Sağlığının Geliştirilmesinde Yeni Yaklaşım:Ağız Sağlığı Okuryazarlığı

PEKER K.

Dişhekimliği Dergisi, sa.127, ss.36-44, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Erken Dönem Süt Dişi Çürüklerinin Önlenmesinde Risk Değerlendirmesinin Önemi

Peker K. , Bermek G.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.106-115, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Klinik Uygulamalarda Kanıta Dayalı Diş Hekimliği Yönteminin Uygulanma Aşamaları

Bermek G. , Peker K.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.123-132, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Diş Çürüklerinin Etyolojisinde ve Önlenmesinde Fermente Olabilen Karbonhidratların Önemi

BERMEK G. , PEKER K.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.1-9, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Ağız Sağlığı Alanında Kullanılmak Amacıyla Sağlık Kontrol Odağı Ölçeğinin Oluşturulması

PEKER K.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, sa.8, ss.154-166, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Diş Hekimi –Hasta İlişkisinin Temel Belirleyenleri

PEKER K.

Dişhekimliği Dergisi, sa.68, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Okul Ağız Diş Sağlığı Programları

Oktay İ., Bermek G. , Peker K.

Klinik Çocuk Forumu, cilt.9, ss.13-16, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Ağız Kuruluğu’nun Klinik Değerlendirilmesi ve Kombine Koruyucu Programlar

Peker K. , Oktay İ.

TDB Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi, sa.18, ss.28-36, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Ağız Diş sağlığı Davranışı Boyutlarının ve Kontrol Odağının Sağlıklı Yaşam profili Çerçevesinde Belirlenmesi

Peker K. , Bermek G.

TDB Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.1-8, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Baş Boyun Kanserleri Nedeniyle Radyoterapi Tedavisi Gören Hastalarda Kombine Koruyucu Programlar

PEKER K.

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, sa.94, ss.40-43, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2003

2003

Bireysel Koruyucu Uygulamaların Dentin Hassasiyetindeki Rolü

Peker K. , Erdöndü R.

TDB Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi, sa.16, ss.68-72, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Impact of Severity of Molar Incisor Hypomineralisation on Oral Health Related-Quality of life in Children

Yılmaz D. Ö. , Tabakçılar D., Peker K. , Kasımoğlu Y. , Tuna B. E. , Seymen F. , et al.

International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.19

2018

2018

Evaluation of knowledge and attitudes of dentists about child abusein Turkey: a pilot study.

Pınar Erdem A. , Peker K. , Pilatin E., Koruyucu M. , Sepet E.

IAPD regional meeting and 25th Congress of TPD, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Impact of Untreated Caries and Anxiety on Quality of Life.

Pınar Erdem A. , Peker K. , Şahin M., Uysal Ö., Sepet E.

96th General Session & Exhibition of the IADR. IADR Pan European Regional Congress , London, İngiltere, 22 - 25 Temmuz 2018, ss.1

2017

2017

Culture Related Health Behaviour Dynamics In Relation To Health Promotion

Bermek G. , Peker K.

International Congress on Afro - Eurasian Research III , İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.44-45

2017

2017

Knowledge of pregnant women about their children’s oral health

Pınar Erdem A. , Peker K. , Dağcı Y., Ürkmez E. Ş. , Uysal Ö., Sepet E.

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.119

2017

2017

Relationships among dmf(t), Parental Knowledge and Perceptionson Oral Health

Pınar Erdem A., Eren O., Peker K. , Uysal Ö., Sepet E.

FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.95

2016

2016

Factors, Knowledge, Use and Purchase of Supplementary Oral Hygiene Products in Turkey

Bermek G. , Bohur S., Peker K.

21st Congress of the European Association of Dental Public Health, Budapest, Macaristan, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.43

2016

2016

Factors associated with oral-health related quality of life for Turkish preschool-aged children with dental trauma

Tabakcilar D., Peker K. , Yılmaz D. Ö. , Kasımoğlu Y. , Tuna İnce E. B.

13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 2 - 05 Haziran 2016, ss.314 Creative Commons License

2015

2015

Oral health-related quality of life studies in Turkey

PEKER K.

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015, ss.21

2015

2015

Predictors of oral-health related quality of life among children attending a dental school

Kasımoğlu Y. , Yılmaz Z. Ş. , Peker K. , Tuna İnce E. B.

20th European Association of Dental Public Health Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015, cilt.P:3232, ss.13-14

2014

2014

Maloküzyon Şiddeti ile Tedavi Sonu Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yelken M., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D. , PEKER K. , SARAÇ M.

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014, ss.179

2014

2014

Evaluation of health-related quality of life in children udergoing face mask therapy

TAĞRİKULU B. , ÇAPAN Ö. , PEKER K. , ERBAY E. F. , SARAÇ M.

90. Congress or the European Orthodontic Society, Varşova, Polonya, 18 - 22 Temmuz 2014, ss.184

2014

2014

Oral health-related quality of life in early-adolescents with dental trauma

Yılmaz D. Ö. , Peker K. , Tabakçılar D., Tuna İnce E. B. , Kasımoğlu Y. , Seymen F. , et al.

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.143

2014

2014

Oral health- related quality of life in preschoolers wıth dental trauma

Tabakçılar D., Peker K. , Yılmaz D. Ö. , Tuna İnce E. B. , Kasımoğlu Y. , Seymen F. , et al.

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.141

2014

2014

Psychosocial impairment and treatment seeking behaviours in chronic temporomandibular pain patients

Peker K. , Özdemir Karataş M. , Balık A.

19th Annual Congress of the EADPH, Gothenburg, İsveç, 12 - 14 Haziran 2014, ss.80

2013

2013

İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinde Tutarlılık Duygusu, Ağız Sağlığı Ve Davranışlarının İncelenmesi

Peker K.

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2013, ss.429

2013

2013

Assessment of Quality of Life in Patients with Aphthous Stomatitis

AK G. , Kürklü E., Peker K. , Erişen M., Uysal Ö.

91st General Session & Exhibition of the IADR, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mart 2013, ss.2236

2012

2012

Assesment of Health Related Quality of Life in a Group Turkish Patients with Facial Prostheses

Atay A., Peker K. , Günay Y.

Joint meeting of the 60th Annual Meeting of the American Academy of Maxillofacial Prosthetics and the 10th Biennial Meeting of the International Society for Maxillofacial Rehabilitation, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 30 Ekim 2012, sa.22, ss.75

2011

2011

The predictors of Turkish mothers’ perceptions of their preschool children’s oral health

Peker K. , Bermek G. , Uysal Ö.

European Association of Dental Public Health- 16th Annual Meeting, Rome, İtalya, 22 - 24 Eylül 2011, ss.39

2011

2011

Caries increment on adjacent approximal surfaces and effectiveness of fluoride applications.

Bermek G. , Oktay İ., Doğan H. F. , Peker K.

European Association of Dental Public Health- 16th Annual Meeting, Rome, İtalya, 22 - 24 Eylül 2011, ss.40

2010

2010

İlkokul Çocuklarına Diş Fırçalama Becerisi Artırmaya Yönelik Bir Programın Uygulanması.

Bermek G. , Doğan H. F. , Peker K.

1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu Mersin, Hatay, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2010, ss.148-149

2009

2009

The Examination of Gender Differences in Oral Health Behaviour and Attitudes Among First Year Dental Students

Peker K. , Bermek G.

Aegean Region Chambers of Dentists, 11 th International Scientific Congress and Exhibition, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2009, ss.96-97

2008

2008

The Development and Validation of Dental Patient Satisfaction Scale

Peker K. , Bermek G. , Gümüştaş B., Karaduman I., Barut G.

PEF IADR Conference, London, İngiltere, 10 - 12 Eylül 2008, ss.144

2006

2006

Oral Health Promotion Program at Schools

Oktay İ., Bermek G. , Doğan H. F. , Peker K.

11th Annual Conference EADPH, Praha, Çek Cumhuriyeti, 7 - 09 Eylül 2006, ss.176-177

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Health-Related Quality of Life in Maxillectomy Patients Rehabilitated with Obturator Prostheses: A Literature Review

Peker K.

Diagnosis and Management of Head and Neck Cancer, Zuhre Akarslan, Editör, Intechopen, Rijeka, ss.137-157, 2017

2012

2012

The Determinants of Self–Rated Oral Health in Istanbul Adults (Chapter 9).

Peker K.

Oral Health Care - Pediatric, Research, Epidemiology and Clinical Practices, Mandeep S.V., Editör, Croatia: Intech, Rijeka, ss.171-188, 2012

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türk Dişhekimliği Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Türk Diş Hekimleri Birliği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

BMC ORAL HEALTH

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

NOBEL MEDICUS

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Turkiye Klinikleri J Dental Sci

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

PLOS ONE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

CUMHURİYET DENTAL JOURNAL

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

International Journal of Dentistry

ESCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

PLOS ONE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Obesity Science & Practice

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

DISABILITY AND REHABILITATION

SSCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

STUDIES IN HIGHER EDUCATION

SSCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

INQUIRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

International Journal Of Paediatric Dentistry

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

European Journal of Dental Education

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

Türk Dişhekimliği Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Journal of Public Health Dentistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Journal of Oral Rehabilitation

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

International Journal of Paediatric Dentistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL HYGIENE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Prosthetics&Orthotics International

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

Health and Quality of Life Outcomes

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

Women & Health

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2011

Mart 2011

AIDS Care Psychology, Health & Medicine Vulnerable Children and Youth Studies

SCI Kapsamındaki DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

20th Congress of the European Association of Dental Public Health

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2014

2014

19th Annual Congress of the EADPH

Katılımcı

Göteborg-İsveç

2013

2013

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Katılımcı

Antalya -Türkiye

2011

2011

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Katılımcı

Trabzon.-Türkiye

2011

2011

European Association of Dental Public Health, 16th Annual Meeting

Katılımcı

Roma-İtalya

2010

2010

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2010

2010

1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2010

2010

3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2009

2009

3. TDB 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi

Katılımcı

Fethiye-Türkiye

2008

2008

PEF IADR Conference

Katılımcı

Londra-İngiltere

2006

2006

Türk Diş Hekimleri Birliği 13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2005

2005

Türk Diş Hekimleri Birliği 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2005

2005

12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2004

2004

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 144

h-indeksi (WOS): 7