Araştırma Alanları

  • Matematik

  • İstatistik

  • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler

  • Temel Bilimler