Prof.Dr.

Fatma Lerzan KAVUT


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe Ana Bilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

1982 - Devam Ediyor

1982 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İç Denetim-İç kontrol

Lisans

Lisans

İÇ DENETİM

Lisans

Lisans

DENETİM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İç denetim-İçKontrol

Doktora

Doktora

İLERİ DENETİM

Doktora

Doktora

İleri Denetim

Doktora

Doktora

İLERİ DENETİM UYGULAMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DENETİM İLKE VE TEKNİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

FİNANSAL MUHASEBE

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DENETİM KAVRAM VE TEKNİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DENETİM İLKE VE TEKNİKLERİ

Doktora

Doktora

İLERİ DENETİM UYGULAMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLERİ DENETİM UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

MUHASEBE

Lisans

Lisans

DENETİM

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları: BİST-100 Şirketlerinin 2017 Yılı Analizi

KAVUT F. L. , GÜNGÖR N.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.59-70, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Türkiye’de İşletme Eğitimi Veren Üniversitelerde Lisans ve Lisansüstü Programlarda İç Denetim Eğitimi

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Akademik Forum 2014, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2014, no.7, ss.138-149

0

0

"Türkiye’deki Üniversitelerde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitiminde İç Denetim Derslerinin Durum Analizi"

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Akademik Forum 2012, Denetim Mesleğinin Gelişimi ve Beklentiler, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, ss.23-35

1999

1999

Rusya Federasyonunda Muhasebe Uygulamaları ile Muhasebe Denetim Mesleğinin Gelişimi

PEKDEMİR R. , KAVUT F. L.

IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 1999, cilt.1, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Toshiba Skandalı: Bermuda Üçgeni

KAVUT F. L. , GÜNGÖR N.

Vak'alar 2018, Yücel G., Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.29-38, 2018

2017

2017

Suistimal Eylemleri: Vak'alarla Genel Bakış

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2017, Yücel G., Editör, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.159-170, 2017

2017

2017

Bağımsız Denetimde Kalite: Şeffaflık Raporları Üzerine Bir İnceleme

KAVUT F. L.

Seçmeler 2017, Yücel G., Editör, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.77-92, 2017

2016

2016

Türkiye’de Bağımsız Denetimin Gelişimi: Dünden Bugüne

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2016, Yücel G., Editör, İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü Yayın No. 75, İstanbul, ss.35-62, 2016

2016

2016

Dünya Turizm Şirketi

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Vakalar 2016, Yücel A. G., Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayın No. 74, İstanbul, ss.37-41, 2016

2015

2015

Türkiye’de İşletme Eğitimi Veren Üniversitelerde Lisans ve Lisansüstü Programlarda İç Denetim Eğitimi

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2015, Göksel Yücel , Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, Yayın No: 73, İstanbul, ss.31-40, 2015

2009

2009

ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM

KAVUT F. L. , TAŞ O., ŞAVLI T.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul, 2009

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

MUFAD V. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2017

2017

XII. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ AKADEMİK İLİŞKİLER KURULU EĞİTİM BÖLÜMÜ

http://www.tide.org.tr

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey