Prof. Fatma Lerzan KAVUT


School of Business, Department of Business Administration

Department of Accounting


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting and Control

Email: lerk@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 473 7070 Extension: 18320
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/lerk/cv
Address: İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Muhasebe Anabilim Dalı Avcılar / İstanbul

Metrics

Publication

16

Project

1

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

1982 - Continues

1982 - Continues

Professor

Istanbul University, School of Business, Muhasebe

Managerial Experience

Courses

Postgraduate

Postgraduate

İç Denetim-İç kontrol

Undergraduate

Undergraduate

İÇ DENETİM

Undergraduate

Undergraduate

DENETİM

Postgraduate

Postgraduate

İç denetim-İçKontrol

Doctorate

Doctorate

İLERİ DENETİM

Doctorate

Doctorate

İleri Denetim

Doctorate

Doctorate

İLERİ DENETİM UYGULAMALARI

Postgraduate

Postgraduate

DENETİM İLKE VE TEKNİKLERİ

Postgraduate

Postgraduate

FİNANSAL MUHASEBE

Postgraduate

Postgraduate

DENETİM KAVRAM VE TEKNİKLERİ

Postgraduate

Postgraduate

DENETİM İLKE VE TEKNİKLERİ

Doctorate

Doctorate

İLERİ DENETİM UYGULAMALARI

Postgraduate

Postgraduate

İLERİ DENETİM UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

MUHASEBE

Undergraduate

Undergraduate

DENETİM

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2014

2014

Türkiye’de İşletme Eğitimi Veren Üniversitelerde Lisans ve Lisansüstü Programlarda İç Denetim Eğitimi

KAVUT F. L., ADİLOĞLU B.

Akademik Forum 2014, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2014, no.7, pp.138-149

0

0

"Türkiye’deki Üniversitelerde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitiminde İç Denetim Derslerinin Durum Analizi"

KAVUT F. L., ADİLOĞLU B.

Akademik Forum 2012, Denetim Mesleğinin Gelişimi ve Beklentiler, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İstanbul, Turkey, pp.23-35

1999

1999

Rusya Federasyonunda Muhasebe Uygulamaları ile Muhasebe Denetim Mesleğinin Gelişimi

PEKDEMİR R., KAVUT F. L.

IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 09 May 1999, vol.1, pp.1-10

Books & Book Chapters

2022

2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLGİLERİ İÇİN GÜVENCE RAPORLARI: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA

Güngör N., Atıcı R., Kavut F. L.

in: FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL KONULAR, Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN; Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN; Prof. Dr. Özge SEZGİN ALP, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.85-112, 2022

2018

2018

Toshiba Skandalı: Bermuda Üçgeni

KAVUT F. L., GÜNGÖR N.

in: Vak'alar 2018, Yücel G., Editor, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.29-38, 2018

2017

2017

Bağımsız Denetimde Kalite: Şeffaflık Raporları Üzerine Bir İnceleme

KAVUT F. L.

in: Seçmeler 2017, Yücel G., Editor, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.77-92, 2017

2017

2017

Suistimal Eylemleri: Vak'alarla Genel Bakış

KAVUT F. L., ADİLOĞLU B.

in: Seçmeler 2017, Yücel G., Editor, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.159-170, 2017

2016

2016

Türkiye’de Bağımsız Denetimin Gelişimi: Dünden Bugüne

KAVUT F. L., ADİLOĞLU B.

in: Seçmeler 2016, Yücel G., Editor, İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü Yayın No. 75, İstanbul, pp.35-62, 2016

2016

2016

Dünya Turizm Şirketi

KAVUT F. L., ADİLOĞLU B.

in: Vakalar 2016, Yücel A. G., Editor, Muhasebe Enstitüsü Yayın No. 74, İstanbul, pp.37-41, 2016

2015

2015

Türkiye’de İşletme Eğitimi Veren Üniversitelerde Lisans ve Lisansüstü Programlarda İç Denetim Eğitimi

KAVUT F. L., ADİLOĞLU B.

in: Seçmeler 2015, Göksel Yücel , Editor, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, Yayın No: 73, İstanbul, pp.31-40, 2015

2009

2009

ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM

KAVUT F. L., TAŞ O., ŞAVLI T.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul, 2009

Supported Projects

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2011 - Continues

2011 - Continues

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

MemberCongress and Symposium Activities

01 June 2018 - 01 June 2018

01 June 2018 - 01 June 2018

MUFAD V. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

XII. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU

Attendee

Antalya-Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

2011 - Continues

2011 - Continues

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ AKADEMİK İLİŞKİLER KURULU EĞİTİM BÖLÜMÜ

http://www.tide.org.tr

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey