General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Department Of Logic
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

1

Biography

2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mantık Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Yüksek lisansına devam ettiği sırada Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2020 yılında Doç. Dr. Muhammet Nasih ECE’nin danışmanlığında “Mostarî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin Tasavvurât Bölümü Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mantık Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. Halen doktora eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları arasında klasik mantık, modern mantık, mantık felsefesi, epistemoloji ve dil felsefesi bulunmaktadır.