Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XV. ve XVI. Yüzyıl Osmanlı, Avrupa ve Çin Loncalarına Dair Karşılaştırmalı Bir Bakış

Journal of History&Future, cilt.6, sa.2, ss.335-357, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Crises and Opportunities: Greek and Bulgarian Bourgeoise and, Muslim Merchants in 19th. Century Black Sea Trade

Crises And Economic Development Over The Centuries, Veliko Tarnovo, Bulgaristan, 19 - 20 Eylül 2019, cilt.IV, ss.43-52

The Corbadjis as Notorious Elites in the 19th Century between the Ottoman Empire and Bulgarian National Movement

İBAC-2018, Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law, Zagreb, Hırvatistan, 26 - 28 Eylül 2018, ss.74-75

Reform Hareketleri Öncesinde ve Sonrasında Avrupa Ekonomileri

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.123

Liberal Feminizm ve Türkiye'de Kadın Hareketi

I.Uluslarası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.337-341

Kitap & Kitap Bölümleri

Commercial Dynamics and Traders in the Ottoman Aegean and Black Sea in the 19th Century

Historical And Institutional Transformation of Colonial and Ottoman Mediterranean Trade, 16th-19th Centuries, Ömer Karaoğlu, Editör, University of National and World Economy Publishing Complex, Sofija, ss.102-146, 2020