Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Emin BALCI


Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Çağdaş Sosyolojin Neo-Klasik Kökleri: Parsons-Schutz Tartışması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı

2012

2012

Yüksek Lisans

Peter L. Berger'in Din ve Bilgi Sosyolojisi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metedoloji, Siyaset Sosyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2011 - 2017

2011 - 2017

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Araştırma Görevlisi

Düzce Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

SOSYOLOJİ

Lisans

Lisans

İletişim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Göç Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Kent, Sinema, Edebiyat

Lisans

Lisans

Sağlık Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Toplumsal Benlik, Kimlik ve Sosyal Teori

Lisans

Lisans

Modernliğin Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Bedenin Toplumsal İnşası

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

-Aile Apartmanı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Balcı M. E.

R.Zinnur(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

-

BALCI M. E.

Y.Türkeli(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

-

BALCI M. E.

M.Sevinç(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Orta Sınıflaşmanın Kültürel Yeniden Üretimi: Denizli Örneği

BALCI M. E.

N.Badak(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Suriyeli Göçmen 'Misafirliği' Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi

BALCI M. E.

M.Halide(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

2000 Sonrası Türk Romanında Taşra Söyleminin İnşası

BALCI M. E.

A.Kübra(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Yeni Kapitalist İş Ahlakının Oto-Biyografik İnşası

Balcı M. E.

İ.Çilek(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

-

BALCI M. E.

E.Sezen(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Bir Kimlik İnşası Olarak Turizm Pratikleri

BALCI M. E.

T.Kapan(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Toplumsal Değişme ve Müzik: Barış Manço Örneği

BALCI M. E.

M.Mustafa(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Bireyin Söylemsel İnşası

BALCI M. E.

H.Rabia(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

-

BALCI M. E.

K.Karşı(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Suriyeli Üniversite Gençliği Üzerine Bir Araştırma

BALCI M. E.

N.Açıkel(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

SOSYALLEŞMEDEN ŞEYLEŞMEYE: TOPLUMSAL GERÇEKLİĞİN DİYALEKTİK İNŞASI

Balcı M. E.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), sa.31, ss.317-336, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2021

2021

Atanamayan kahraman Deadpool

Balcı M. E.

NiHAYET Dergisi, sa.74, ss.15-20, 2021 (Hakemsiz Dergi)

2020

2020

Benlik Aranıyor: Otobiyografideki Polisiye Gizem

Balcı M. E.

Nihayet Dergisi, sa.72, ss.58-65, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2020

2020

“Yargı Dağıtılırken Kafka Okumak Mümkün mü?

Balcı M. E.

Nihayet , sa.71, ss.86-89, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2018

2018

Sınır-Ötesi Bir Uygarlık Operasyonu: Talcott Parsons’ın Uygarlık Okuması

BALCI M. E.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.38, sa.2, ss.343-375, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Kutsalın Kırılgan Kubbesi: Peter Berger’e göre Çoğulculuk Çağında İnancın Anlamı

BALCI M. E.

Posseible Düşünme Dergisi, no.12, ss.53-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

THE LOBSTER: İNSANAT BAHÇESİ VEYA BURADA OLMANIN SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE

BALCI M. E.

Ethosfelsefe:Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, sa.10, ss.1-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Tarde’ı Neden Tardettik? Türk Sosyolojisine Dair Soy-kütüksel Bir Deneme

BALCI M. E.

SOSYOLOJİ DERGİSİ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ), cilt.3, sa.29, ss.293-325, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Onur Savaşı: Sıradan Hayatlardaki Rahatsızlık

BALCI M. E.

Sinemarmara: Marmara Medya Dergisi Sinema Dergisi, sa.4, ss.22-31, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Sistem ve/veya Eleştiri: Mehmet İzzet’in Sosyoloji Anlayışı

BALCI M. E.

SOSYOLOJİ DERGİSİ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ), cilt.3, ss.171-194, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Carl Schmitt’in Değerlendirmeleri Doğrultusunda Modern Toplumda Siyaset-Siyaset Dışı İlişkisi

BALCI M. E.

Flsf Dergisi, sa.15, ss.59-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Ethos ve Pathos Arası Bir Kavram:bilim Sosyolojisi

BALCI M. E.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), sa.12, ss.79-90, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türkiye'de Sol Düşüncenin Med-Cezirleri

BALCI M. E.

Özne Felsefe Dergisi, ss.45-56, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Metropolde Yeni Taşra Temsilleri: Beykoz'da Çekilen Diziler Üzerine Gösterge Bilimsel bir Analiz

Balcı M. E.

Beykoz Sempzoyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2020, ss.67

2019

2019

İnşa Etmek ama Oturmamak: Bir Post-Cemaat Örneği Olarak Yaşam-Alanı

Balcı M. E.

Mekan Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 12 - 15 Aralık 2019, ss.43-44

2017

2017

Tele-terapi: İleti-ş-im Çağında Din ve Sağlık İlişkisi

BALCI M. E.

1. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.33

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Önsöz

Balcı M. E.

Sinema ve sosyoloji, Mehmet Emin Balcı, Editör, Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.7-20, 2020

2020

2020

Otel:Sinoptik Çagin Ozgurluk Aygiti

Balcı M. E.

Sinema ve sosyoloji , Mehmet Emin Balci, Editör, Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.168-192, 2020

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2021

Nisan 2021

SineFilozofi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2021

Mart 2021

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Mart 2021

Mart 2021

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Haziran 2019

Haziran 2019

CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ DERGİSİ/JOURNAL OF CRİMİNAL LAW & CRİMİNOLOGY/ZEİTSCHRİFT FÜR STRAFRECHT UND KRİMİNOLOGİE

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

İÜ SOSYOLOJİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Journal of Economic Culture and Society

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

5. Toplumsal cinsiyet adeleti kongresi

Panelist

İstanbul-Türkiye