Genel Bilgiler

Biyografi

22.10.1978 yılında Afyon- Sandıklı'da doğdum. İlköğretim ve liseyi Kütahya Gediz'de tamamladım. 1995 yılında girdiğim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Temmuz 1999'da mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans programına kaydoldum. 2002 yılında "Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu" isimli tezi başarı ile savunarak mezun oldum. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktora programına kaydoldum. 2010 yılı Haziran ayında "Taşınmaz Kiralarında Sözleşmenin Kiracı Tarafından Vaktinden Önce Sona Erdirilmesi" isimli doktora tezini savundum. 1999 yılı Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandım. Ocak 2014 tarihinden itibaren aynı kürsüde yaardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. 

Kurum Bilgileri

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı
Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
mcgunel@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.istanbul.edu.tr/3652/
İş Telefonu
+90 212 440 0000 Dahili: 10896
Ofis
İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü No: 18
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Merkez Kampüs Beyazıt Fatih- İstanbul