General Information

Institutional Information: Faculty Of Law, Private Law Department, Department Of Civil Law
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law

Metrics

Publication

11

Thesis Advisory

9

Biography

22.10.1978 yılında Afyon- Sandıklı'da doğdum. İlköğretim ve liseyi Kütahya Gediz'de tamamladım. 1995 yılında girdiğim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Temmuz 1999'da mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans programına kaydoldum. 2002 yılında "Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu" isimli tezi başarı ile savunarak mezun oldum. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktora programına kaydoldum. 2010 yılı Haziran ayında "Taşınmaz Kiralarında Sözleşmenin Kiracı Tarafından Vaktinden Önce Sona Erdirilmesi" isimli doktora tezini savundum. 1999 yılı Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandım. Ocak 2014 tarihinden itibaren aynı kürsüde yaardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. 

Contact

Email
mcgunel@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/3652/
Office Phone
+90 212 440 0000 Extension: 10895
Office
İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü No: 18
Address
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Merkez Kampüs Beyazıt Fatih- İstanbul