Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sempozyum Değerlendirmesi

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.816-819

Gazzâlî ve Âlemin Mükemmelliği: Leyse fi’l-imkânın İbn Sînâcı Kökleri Üzerine

900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.561-601

Gelenek ile Gelecek Arasında Cumhuriyet Dönemi Felsefe Tarihi Yazıcılığı

Türkiye'de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul, Turkey, 24 - 26 March 2010, pp.207-224

Books & Book Chapters

On the Knowledge of the Celestial Bodies: al-Išārāt wa at-Tanbīhāt X.9 and Its Reception in the Commentary Tradition

in: Avicenna –ein Universalgelehrter: Eine gegenwärtige Analyse des Prinzen der Philosophen Ibn Sīnā, Merdan Güneş, Editor, V&R unipress - Universitätsverlag Osnabrücks, Göttingen, pp.161-169, 2020

Arapça Elyazmaları İçin Rehber

Klasik Yayınları, İstanbul, 2017

İslam Felsefesi Araştırmalarında Mahiyet ve Kapsam Sorunu

in: Türkiye’de İslam Felsefesi Araştırmalarının Seyri: Kazanımlar, Öncelikler, Sorunlar, M. Nurullah Turan, İrfan Karadeniz, Enver Şahin, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.69-77, 2017

Yaşayan Bir Gelenekten Akademik Bir Disipline İslam Felsefesi

in: İslam Felsefesi: Geçmişe ve Günümüze Dair Bazı Meseleler, , Editor, Plural Publications, Köln, pp.12-42, 2017

Yaşayan Bir Gelenekten Akademik Bir Disipline İslam Felsefesi

in: İslam Felsefesi: Geçmişe ve Günümüze Dair Bazı Meseleler, , Editor, Plural Publications, Köln, pp.12-42, 2017

İslam Felsefesi Araştırmalarında Mahiyet ve Kapsam Sorunu

in: Türkiye’de İslam Felsefesi Araştırmalarının Seyri: Kazanımlar, Öncelikler, Sorunlar, M. Nurullah Turan, İrfan Karadeniz, Enver Şahin, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.69-77, 2017

Ahmed Naim'in Felsefe Çalışmalarına Giriş: Felsefeyi Konumlandırma Çabası Olarak Hikmet/Felsefe Dersleri

in: Felsefe Dersleri, Şenel C., Kaya, M. C. , Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.17-33, 2016

Mahiyetin Mec'uliyeti Bağlamında Kemalpaşazade'nin Cürcânî Eleştirisi

in: İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, M. Cüneyt Kaya, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.197-233, 2015

Bir 'Otorite' Olarak Seyyid Şerif Cürcânî ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri

in: İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, Kaya, M. Cüneyt, Editor, Klasik, İstanbul, pp.61-95, 2015

İshâk b. Huneyn ve Târîhu’l-etıbbâ’sı

in: Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editor, Klasik, İstanbul, pp.11-35, 2014

Tabakât Literatürünün Endülüs’teki İlk Örneği: İbn Cülcül ve Tabakâtü’l-Etıbbâ ve’l-Hukemâ’sı

in: Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editor, Klasik, İstanbul, pp.37-56, 2014

Giriş: İslâm Felsfesinin Mahiyeti Üzerine

in: İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Kaya M. Cüneyt, Editor, İsam, İstanbul, pp.15-36, 2013

İslâm Filozoflarının Türkiye’de Neşir ve Tercüme Edilen Eserleri Bibliyografyası

in: İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Kaya M. Cüneyt, Editor, İsam, İstanbul, pp.799-846, 2013

Prophetic Legislation: Avicenna’s View of Practical Philosophy Revisited

in: Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Hermenutics and Epistemology, Kirby Torrance, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.205-223, 2012

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.451-452, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.396-397, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.585, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.176-77, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.417-418, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.608-609, 2016

İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.579-580, 2013

İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.582, 2013

Other Publications

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

Project

9

Thesis Advisory

14

Open Access

8