Prof.Dr.

Devrim MEMİŞ


Su Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Bölümü

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1991 - 1995

1991 - 1995

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Türkiye

1989 - 1991

1989 - 1991

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Atlantik Salmon Smoltlarının (Salmo salar L., 1758) Marmara Denizi Koşullarında Gelişmelerinin İncelenmesi”

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik

1991

1991

Yüksek Lisans

“Yerli Yavru Alabalık Yemleri ile İthal Edilen Yavru Alabalık Yemlerinin Gelişme Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2010

2010

Sex and gonad staging identification practical workshop”.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

4th International Sturgeon Conference, Warsaw-Poland

2010

2010

EMAP/ERASMUS/MUNDUS Active Training Seminar

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Czech Republic

2009

2009

Workshop on Sturgeon Sperm Cryopreservation

Eğitim Yönetimi ve Planlama

6th International Sturgeon Symposium, Wuhan, China

2008

2008

Mersin balığı üretimi pratik uygulama

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Beluga Farm Group, Romanya.

2007

2007

Türkiyede Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

SUMEA, Trabzon

2006

2006

International workshop on open ocean aquaculture in Turkey

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

2005

2005

Genetic characterization of wild common carp (C.carpio) from Turkey

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Leibnez-Institute of Freshwater Ecology and Inland Water Fisheries Berlin.

2005

2005

Workshop on Sturgeon Sperm Cryopreservation

Eğitim Yönetimi ve Planlama

5th International Symposium on Sturgeon in Ramsar Iran

2004

2004

Sturgeon culture and carp genetic

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Leibniz-Institut füe Gewasasserökologia und Binnenfischerei

2004

2004

“Hatchery 2004” National Workshop

Eğitim Yönetimi ve Planlama

The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Gizycko, Poland

2004

2004

Ministry of Agriculture and Rural Affairs

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TAIEX, European Commission, Expert Mission Programme “Aquaculture”

2002

2002

Workshop on ploidy and Karyotip Analysis

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Cezch University of Agriculture, Institute of Animal Physiology and Genetics of Academy of Science

2001

2001

4th International post graduate course on “Aquaculture: Production and Management”

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hebrew University of Jeruselam, Faculty of Agriculture Israel

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Ve Hastalıkları

2006 - 2011

2006 - 2011

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik

2000 - 2006

2000 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi

1998 - 1999

1998 - 1999

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik

1990 - 1996

1990 - 1996

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , T.M.Y.O. Su Ürünleri Programı

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Hastalıkları

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Hastalıkları

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Yetiştiricilik

2002 - 2003

2002 - 2003

MYO Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Myo

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

A short history of sturgeon caviar production in Turkey

Memis D.

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.30, ss.1552-1556, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Comparison of manual measurements and computer-assisted image analysis in fish morphometry

PETRTYL M., Kalous L., Memis D.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.38, ss.88-94, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Acclimation to farm conditions of wild caught sturgeon species as by-catch from the North- West Turkish Black Sea coasts

Memis D. , Ercan E., Yamaner G.

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.27, ss.433-435, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

The effects of shaded pond on growth performance of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)

Memis D. , Ercan E., Yamaner G.

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.27, ss.571-575, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Stimulating sturgeon conservation and rehabilitation measures in Turkey: an overview on major projects (2006-2009)

Akbulut B., Zengin M., Ciftci Y., Tiril S. U. , Memis D. , Alkan A., et al.

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.27, ss.415-419, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Genetic variability and differentiation of wild and cultured tench populations inferred from microsatellite loci

Kohlmann K., Kersten P., Panicz R., Memis D. , Flajshans M.

REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES, cilt.20, ss.279-288, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Growth and Survival Rate of Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) Larvae from Fertilized Eggs to Artificial Feeding

Memis D. , Ercan E., Celikkale M. S. , Timur M., Zarkua Z.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.9, ss.47-52, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Genetic characterization of wild common carp (Cyprinus carpio L.) from Turkey

Memis D. , Kohlmann K.

AQUACULTURE, cilt.258, ss.257-262, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Effects of different diets on the growth performance, gonad development and body composition at first sexual maturity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Memis D. , GUN H.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.315-322, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Aquaculture in Turkey

Memis D. , Demir N., Eroldogan O., Kucuk S.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.54, ss.34-40, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Influence of Acclimation to the Cold Water on Growth Rate of Russian Sturgeon Juveniles

Çelikkale M. S. , Timur M., MEMİŞ D. , Ercan E.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.2, ss.137-140, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

PRESENT STATUS OF STURGEON IN THE LOWER SAKARYA RIVER IN TURKEY

Memiş D. , Tosun D. D. , Yamaner G. , Tunçelli G. , Gessner J.

Aquatic Research, cilt.2, ss.53-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

An Overview of the Factors Affecting the Migration of Sturgeons in Yesilirmak

USTAOĞLU TIRIL S., Memis D.

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.33, ss.138-144, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı (1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi

Ustaoğlu Tırıl S., MEMİŞ D.

Turkish Journal of Aquatic Sciences, cilt.30, ss.21-25, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

A Brief Overview on Cryopreservation Method of Sturgeon Sperm

Yamaner G. , Ekici A. , Tunçelli G. , Memiş D.

İstanbul Üni versitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.30, ss.14-20, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi ve İstihdam

ALBAY M. , Başçınar N., Gaygusuz Ö., MEMİŞ D.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-2, cilt.2, ss.958-961, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Doğal Pullu Sazanların Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler

MEMİŞ D.

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.27/30, ss.1-5, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Atlantik salmon smoltlarının (Salmo salar L., 1758) Marmara Denizi’nde yetiştiricilik çalışması

MEMİŞ D.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, ss.8-10, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

The effect of different diets on the white worm (Enchytraeus albidus Henle, 1837) reproduction

MEMİŞ D. , Çelikkale M. S. , Ercan E.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.4, ss.5-7, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss W.,1972) Stok Yoğunluğu ve Yemleme Oranının Büyümeye ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi

MEMİŞ D. , Gün H.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.14, ss.101-112, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

İthal ve Yerli Yemlerin Yavru Alabalıkların (O. mykiss) Gelişmesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

MEMİŞ D.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.13, ss.21-28, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendislerinin Özlük Hakları ve Ulusal Mevzuattaki Yeri

Başçınar N., Albay M. , Memiş D. , Şahin A., Özgen M.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, cilt.2, ss.962

2019

2019

Analiys of the Sperm Quality Parameters of Koi Fish in the Aquaponic System"

MEMİŞ D. , TINKIR M. , MOMİN M., TUNÇELLİ G.

7th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Rennes, Fransa, Rennes, Fransa, 2 - 06 Eylül 2019, ss.82

2018

2018

Türkiye'nin Yerel ve Yerel Olmayan Alabalık Türleri

Öksüzömer T. N. , Karslı O., TUNÇELLİ G. , GAYGUSUZ Ö. , MEMİŞ D.

ZMO XI. Öğrenci Kurultayı, Ankara, Türkiye, 24 Kasım 2018 - 25 Şubat 2019, ss.1

2018

2018

EFFECTS OF DUO-CULTURE ON FIRST FEEDING TRANSITION SUCCESS AND GROWTH PERFORMANCE FOR Salmo trutta labrax WITH Oncorhynchus mykiss

Yamaner G. , Tosun D. D. , Tınkır M. , Tunçelli G. , Memiş D. , Akar T.

3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment (HydroMediT), Volos, Yunanistan, 8 - 11 Kasım 2018, ss.1

2018

2018

The Future Role of Algae

TINKIR M. , MEMİŞ D.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.229

2018

2018

Sustainable and Innovative Food Production Technique: Aquaponic Systems

TUNÇELLİ G. , MEMİŞ D.

1st International Symposium on Graduate Research in Science: Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.148

2018

2018

Diadromous fish species of Turkey: The European eel, Black sea trout and sturgeon species

MEMİŞ D. , YAMANER G. , TOSUN D. D. , TUNÇELLİ G. , TINKIR M.

Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultivation IMPRESS Conference, Arendal, Norveç, 17 - 19 Haziran 2018, ss.1

2018

2018

Fotoperiyot Uygulanması Yoluyla Gökkuşağı Alabalıklarında (O.mykiss) Mevsim Dışı Gamet Eldesi

MEMİŞ D. , Momin M.

Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.1-2

2018

2018

First Attent for Fisheries Museum in Turkey and Examples of International Fisheries Museums

MEMİŞ D. , TUNÇELLİ G. , TINKIR M. , GAYGUSUZ Ö.

5th International University Museums Association Congress-TURKEY, Edirne, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.2

2018

2018

Migration problems of the Black Sea roach (Rutilus frisii)

GAYGUSUZ Ö. , MEMİŞ D. , TUNÇELLİ G. , ALBAY M.

FITFISH Annual Conference -Porto 2018, Porto, Portekiz, 20 Nisan 2018, ss.51-52

2017

2017

Recent statutes of sturgeon in the Sakarya River in Turkey

MEMİŞ D. , TOSUN D. D. , YAMANER G. , TUNÇELLİ G. , GESSNER J.

The 8th International Symposium on Sturgeon (ISS8), Viyana, Avusturya, 10 - 15 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

Black Sea sturgeon diversity: genetic distribution and meta-population structure in coastal areas

Ionescu . T. , Mihalache ., Onara ., Ciorpac ., Holostenco ., MEMİŞ D. , et al.

8th International Strugeon Symposium, Vienna, Avusturya, 10 - 16 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

Sturgeon conservation issues and building public awerness in Turkey

Ustaoğlu Tırıl S., MEMİŞ D. , Erdem Y.

ISS8 Vienna 2017, Vienna, Avusturya, 10 - 16 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

Comparison of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Sperm Motility Parameters and Fertilization Result Between Different Chambers in Casa System

YAMANER G. , TUNÇELLİ G. , Momin M., MEMİŞ D.

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceske Budejovice And Vodnany, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 Eylül 2017, ss.37

2017

2017

A RESEARCH ON FERTILIZATION SUCCESS AND GAMETE QUALITY PARAMETERS OF ENDEMIC WILD TROUT (SALMO SP.) IN TURKEY

MEMİŞ D. , TUNÇELLİ G. , YAMANER G.

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceske Budejovice And Vodnany, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 Eylül 2017, ss.112

2017

2017

Sperm Quality Analysis of Normal Season And Out-Season By Photoperiod Manipulation of Male Rainbow Trout Broodstock(Oncorhynchus mykiss)

Momin M., MEMİŞ D.

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceska Budavesce, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

A Research on Fertilization Success and Gamete Quality Parameters of Endemic Wild Trout (Salmo sp.) in Turkey

MEMİŞ D. , TUNÇELLİ G. , YAMANER G.

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceske Budejovice And Vodnany, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 Eylül 2017, ss.112

2017

2017

COMPARISON OF RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) SPERM MOTILITY PARAMETERS AND FERTILIZATION RESULT BETWEEN DIFFERENT CHAMBERS IN CASA SYSTEM

YAMANER G. , TUNÇELLİ G. , Momin M., MEMİŞ D.

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceske Budejovice And Vodnany, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 Eylül 2017, ss.37

2017

2017

Obstacles of migratory fish on swimming way in Turkey

MEMİŞ D. , TUNÇELLİ G. , GAYGUSUZ Ö. , ALBAY M.

COST FA1304 FitFish Annual conference, Mostar, Bosna-Hersek, 21 Nisan 2017, ss.38

2017

2017

Akuakültür yolu ile üretilen balıkların besin değeri bakımından değerlendirilmesi

MEMİŞ D.

2nd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, ss.1-2

2016

2016

Sakarya Nehri HES'leri ve Balık Geçitleri

MEMİŞ D. , TOSUN D. D. , YAMANER G. , TUNÇELLİ G. , Gessner J.

Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2016, ss.47-48

2016

2016

"Karadeniz Alabalığı Spermasında Spermatozoa Aktivasyonu: Hipoozmotik Ve Hiper Ozmotik Basıncın Etkisi

YAMANER G. , TUNÇELLİ G. , EKİCİ A. , MEMİŞ D.

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2016, ss.21-22

2016

2016

LHRH-a ve Sazan Hipofizi Hormonlarının Rus Mersin Balıklarında (acipencer gueldenstaedtii) Spermatolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

YAMANER G. , MEMİŞ D. , TUNÇELLİ G.

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2016, ss.17-18

2016

2016

Karadeniz Alabalığı Spermasında Spermatozoa Aktivasyonu: Hipoozmotik Ve Hiper Ozmotik Basıncın Etkisi

YAMANER G. , TUNÇELLİ G. , EKİCİ A. , MEMİŞ D.

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2016, ss.21-22

2015

2015

Çİftlik Balıkları Çevreye zarar veriyormu? Toplumda Oluşan Algı ve Gerçekler

MEMİŞ D.

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2015, ss.1-2

2015

2015

Effects of Two Different Water Resources on Sperm Quality of Broodstock of Trout (Salmo coruhensis)

TUNÇELLİ G. , MEMİŞ D.

5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ancona, İtalya, 7 - 11 Eylül 2015, ss.31-32

2015

2015

Balık Çiftlikleri ve Çiftlik Balıkları Hakkında Bilinen Yanlışlar.

MEMİŞ D.

Saryer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Md. 3. Su Ürünleri Eğitim Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 15 Şubat - 19 Nisan 2015, ss.1

2015

2015

Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi ve İstihdam

Albay M. , Başçınar N., Gaygusuz Ö., Memiş D.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, cilt.2, ss.958-961

2014

2014

Türkiyede Tatlı Subalıklarında Üreme Çalışmaları: Güncel Durumu, Potansiyeli ve Kriyoprezervazyon

YAMANER G. , MEMİŞ D.

1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Sakarya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2014, ss.1

2013

2013

Fresh Water Fish Reproduction Studies in Turkey: Present Status And Potential Developments in Broodstock Management and Cryopreservation

YAMANER G. , MEMİŞ D.

4th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Faro, Portekiz, 17 - 20 Eylül 2013, ss.1

2013

2013

Determination of sex and gonad maturity of Russian sturgeon by using ultrasound technique

Memiş D. , Yamaner G., Tosun D. D. , Eryalçın K. M. , Chebanov M., Galich E.

7th International Symposium on Sturgeon, Vancouver, Kanada, 21 Temmuz 2013 - 25 Temmuz 2015, ss.0-1

2011

2011

Türkiyedeki mersin habitatlarının mevcut durumları ve iyileştirme potansiyeli.

MEMİŞ D.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.167-168

2011

2011

The effects on growth performance of shaded pond of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)

MEMİŞ D. , Ercan E., YAMANER G.

6th International Symposium on Sturgeon, Çin, 1 - 04 Ocak 2011, ss.571-575

2011

2011

Aile tipi veya küçük ölçekli balık çiftliklerinin yönetiminde kadının rolü

MEMİŞ D. , Kurtoğlu İ. Z.

2.İstanbul Uluslararası Su Forumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2011

2010

2010

Marmara Denizinde Mersin Balığının Dünü ve Bugünü

MEMİŞ D. , YAMANER G.

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010

2009

2009

The Effects of Shaded Pond on Growht Performance of Russian Sturgeon Acipenser gueldenstaedtii

MEMİŞ D. , Ercan E., YAMANER G.

VI. Uluslar Arası Mersin Balığı Sempozyumu, Wuhan, Çin, 25 - 30 Ekim 2009, ss.1

2009

2009

First Isolation of a Flavobacterium johnsoniae like Bacteria From Cultured Russian Sturgeon in Turkey

KARATAŞ STEINUM S. , ERCAN M. D. , TURGAY E. , MEMİŞ D. , Candan A.

14th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Prag, Çek Cumhuriyeti, 14 - 19 Eylül 2009, ss.333

2009

2009

Mersin Balıklarında Kriyoprezervasyon Yöntemleri

YAMANER G. , MEMİŞ D. , EKİCİ A.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2009

2009

2009

Mersin Balığı Anaçlarının Üreme Zamanının Tespiti ve Dölleme Yöntemi.

MEMİŞ D.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2009

2009

2009

Sturgeon culture in Turkish Waters

Timur M., EKİCİ A. , MEMİŞ D.

6th International Symposium on Sturgeon, Çin, 1 - 04 Ocak 2009

2008

2008

Mersin balığı yetiştiriciliğinde kullanılan yumurta inkübatörleri

Ercan E., MEMİŞ D. , Kurtoğlu İ. Z. , Akbulut B., ÇAkmak E., Aydın İ., et al.

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008

2008

2008

Rus mersininde sperm muhafazası

Aydın İ., Akbulut B., Işından H., Çavdar Y., Kurtoğlu İ. Z. , ÇAkmak E., et al.

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008

2008

2008

Mersin balığında döl alım çalışmaları

Kurtoğlu İ. Z. , Memiş D. , Akbulut B., Çakmak E., Aydın İ., Savaş H., et al.

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008

2008

2008

Mersin balığı anaçlarının gonad gelişimi ve yumurta alımı

MEMİŞ D. , Ercan E., Kurtoğlu İ. Z. , Akbulut B., Aydın İ., ÇAkmak E., et al.

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008

2007

2007

Review of Turkish aquaculture

MEMİŞ D.

1th international student workshop on marine biology, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2007

2007

2007

A modified system for sturgeon eggs incubation and larvae rearing

Ercan E., MEMİŞ D. , Çelikkale M. S. , Timur M., Sümer A.

International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, İran, 1 - 04 Ocak 2007

2007

2007

Rus mersini (A.guldenstaedtii) yavrularının toz yeme geçiş döneminde büyüme ve ölüm oranının tespiti

MEMİŞ D.

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2007

2007

2007

Development of Russian sturgeon (A.gueldenstaedtii) larvae from fertilized eggs to artificial feeding

MEMİŞ D. , Ercan E., Çelikkale M. S. , Timur M., Zarkua Z.

International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, İran, 1 - 04 Ocak 2007

2006

2006

Evaluation of wild common carp (C.carpio) genetic Resources in Turkey

MEMİŞ D. , Kohlmann .

ISGA International Symposium for Genetic in Aquaculture IX, Fransa, 1 - 04 Haziran 2006

2004

2004

Status hodowli ryb jesiotrowatych (Acipenseridae) w Turcji.

MEMİŞ D. , Ercan E.

Profılaktyka Ryb Jesıotrowatych I Innych Gatunkow Karta zgloszenia uczestnictwa w Konferencji “Hatchery 2004, Polonya, 1 - 04 Eylül 2004

2003

2003

Sturgeon culture in Turkey

Çelikkale M. S. , MEMİŞ D. , Ercan E.

International Symposium of Fisheries and Zoology, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003

2002

2002

Marine Culture in Turkey

MEMİŞ D. , Ercan E.

International Conference Environmental Problems of the Mediterranean Region, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Ocak 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

Sazan Balıklarının Coğrafik Dağılımı ve Taksonomisi

Memiş D. , Timur M.

Sazan Balığı Üretim Tekniği, Timur M., Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.39-46, 2011

2011

2011

Sazan Balığı Yetiştiriciliğinde Üretim Teknikleri ve Havuzların Planlanması

Timur M., Memiş D.

Sazan Balığı Üretim Tekniği, Timur, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.50-69, 2011

2010

2010

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

MEMİŞ D.

Filiz Kitapevi, İstanbul, 2010

2007

2007

Sturgeon Aquaculture

Memiş D.

Marine Aquaculture in Turkey, Candan A.,Karataş S.,Küçüktaş H.,Okumuş İ., Editör, Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, ss.25-35, 2007

Bilirkişi Raporları

2020

2020

ELAZIĞ BİRİNCİ İDARE MAHKEMESİ

KARAKULAK F. S. , ERKAN ÖZDEN N. , MEMİŞ D.

ELAZIĞ BİRİNCİ İDARE MAHKEMESİ, ss.12, Elazığ, 2020

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

AQUATIC SCIENCES and ENGINEERING

Baş Editör

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Journal of Applied Aquaculture

Yardımcı Editör

2013 - 2013

2013 - 2013

Journal of Fish Biology

Değerlendirme Kurul Üyesi

2013 - 2013

2013 - 2013

North American Journal of Aquaculture

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - 2011

2008 - 2011

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science

Değerlendirme Kurul Üyesi

2006 - 2011

2006 - 2011

İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi

Editör

2006 - 2011

2006 - 2011

Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - 2010

2010 - 2010

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - 2010

2010 - 2010

Turkish Journal of Zoology

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - 2010

2010 - 2010

Turkish Journal of Veterinar and Animal Sciences

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - 2010

2010 - 2010

Revista Cientifica UDO Agricola

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - 2007

2007 - 2007

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

World Sturgeon Conservation Society WSCS

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Merisin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği MERKODER

Üye

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği SUMDER

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

Kasım 2018

Kasım 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kasım 2018

Kasım 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Aralık 2017

Aralık 2017

TÜBİTAK Projesi

Eylül 2016

Eylül 2016

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kasım 2015

Kasım 2015

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Haziran 2015

Haziran 2015

TÜBİTAK Projesi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mayıs 2015

Mayıs 2015

TÜBİTAK Projesi

Haziran 2014

Haziran 2014

TOVAG PANELİST

Diğer Dergiler

Haziran 2014

Haziran 2014

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mart 2014

Mart 2014

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ocak 2013

Ocak 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ocak 2012

Ocak 2012

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bilimsel Danışmalıklar

2014 - 2015

2014 - 2015

Diğer

Universitatea “Dunera de Jos” din Galati

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Ve Hastalıkları, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik, Türkiye

Ödüller

Şubat 2017

Şubat 2017

2.international water and health congress academic award

Sağlık Bakanlığı

Haziran 2010

Haziran 2010

Genetic variability and differentiation of wild and cultured tench populations inferred from microsatellite loci

TUBİTAK

Mart 2007

Mart 2007

Genetic characterization of wild common carp (Cyprinus carpio L.) from Turkey

TUBİTAK

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Finding of triploid Carassius gibelio Bloch, 1780 (Cypriniformes, Cyprinidae), Turkey

TUBİTAK

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Effects of Different Diets on the Growth Performance, Gonad Development and Body Composition at First Sexual Maturity of Rainbıw trout (O. mykiss

TUBİTAK

Ağustos 2002

Ağustos 2002

Aquaculture in Turkey

TÜBİTAK

Sanatsal Etkinlik

Haziran 2016

Haziran 2016

Niksanat 3. Uluslararası Resim Sergisi

MEMİŞ D.Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Conservation Danube Sturgeon-A Challenge or a Burden?

Katılımcı

Galati-Romanya

2019

2019

7th International Workshop on the Biology of Fish Gametes

Katılımcı

Rennes-Fransa

2019

2019

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2019

2019

The 17th DDNI Scientific Event Comunity "Delta and Wethland"

Katılımcı

Tulcea-Romanya

2018

2018

II. International Fisheries Symposium

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2018

2018

Int. Symp. on Graduate Research in Science:Focus on Entrepreneurship and Innovation

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

IMPRESS:Sustaining iconic diadromous fishes: the potential and pitfalls of cultivation

Katılımcı

Oslo-Norveç

2018

2018

5. International University USEUM Association Platform Conference

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2018

2018

SU BİLİMLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞTAYI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

FITFISH ANNUAL CONFERENCE 20th April 2018

Katılımcı

Porto-Portekiz

2017

2017

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes

Katılımcı

Cheské Budejovice-Çek Cumhuriyeti

2017

2017

8th International Sturgeon Symposium in Vienna, 2017

Katılımcı

Wien-Avusturya

2017

2017

COST FA1304 FitFish Annual conference in Mostar

Katılımcı

Mostar-Bosna-Hersek

2017

2017

Cost FA1304 FitFish workshop in Stirling

Katılımcı

Edinburgh-İngiltere

2017

2017

2nd International Water and Health Congress

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

Balık Göçlerini Engelleyen Su Yapıları: Balık Geçitleri ve HESler

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Middle East & Central Asia Aquaculture 2016

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2015

2015

Ulusal Su Sağlık Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

2nd International Workshop on the Swimming Physiology of Fish, Barcelona,Spain

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2014

2014

Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2014

2014

Doğa Turizmi ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2014

2014

Workshop on detecting presence and distrubution of young sturgeons in the Black Sea coastal waters

Katılımcı

Romania-Türkiye

2014

2014

Türkiyenin tür koruma stratejisi ve IUCN Türkiye İlişkileri Çalıştayı

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2014

2014

1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı

Katılımcı

SAKARYA-Türkiye

2013

2013

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

4th International Workshop on the Biology of Fish Gametes

Katılımcı

Portekiz-Türkiye

2013

2013

7th. International Symposium on Sturgeon

Katılımcı

Canada-Türkiye

2013

2013

Bioçeşitlilik Sempozyumu

Katılımcı

Marmaris-Türkiye

2013

2013

WWF Working meeting with international participation on protection of sturgeons,Sofya

Katılımcı

Sofya-Bulgaristan

2012

2012

AQUAGAMET COST MC Meeting,Belçika

Katılımcı

Bürüksel-Belçika

2012

2012

WSCS General Assambly and sturgeon workshop,Ronamya

Katılımcı

Tulcea-Romanya

2011

2011

Regional Workshop on the Turkish Action Plan for Rehabilitation of near Extinct Sturgeons and Development of a Black Sea Perspective.

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2011

2011

2nd Sturgeon Strategy Workshop in Ankara

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

3th International Workshop on The Biology of Fish Gametes

Katılımcı

-Macaristan

2011

2011

Regional Training on the Principles of Cage Culture in Resevoirs, Issyk-Kul, Kyrgyzstan. FAO Sub-regional Office for Central Asia (SEC)

Katılımcı

Issyk-Kul-Kırgızistan

2011

2011

2.İstanbul Uluslararası Su Forumu

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

Sturgeon Stratgy formulation workshop, Samsun

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2010

2010

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını Tanıtım Çalıştayı 2

Katılımcı

Sinop-Türkiye

2010

2010

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını Tanıtım Çalıştayı 1

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2010

2010

Workshop on Habitat Assessment in Sakarya-Yeşilırmak-Kızılırmak Rivers

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2010

2010

Seminar on Sturgeon Hatchery Techniques and On-Farm feed Management

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2010

2010

EMAP/ERASMUS/MUNDUS Active Training Seminar

Katılımcı

Prag-Türkiye

2009

2009

“Erasmus Teaching Assignment Program”. Department of Zoology and Fisheries at Faculty of Agrobiology

Katılımcı

-Çek Cumhuriyeti

2009

2009

6th International symposium on sturgeon,Çin

Katılımcı

Wuhan-Çin

2009

2009

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,Rize

Katılımcı

Rize-Türkiye

2008

2008

Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2008

2008

Vth International Workshop on Biology and Curture of the Tench (Tinca tinca)

Katılımcı

-İtalya

2008

2008

Vth International Workshop on Biology and Curture of the Tench (Tinca tinca)

Katılımcı

Ceresole d’Alba-İtalya

2008

2008

Mersin balığı üretimi pratik uygulama

Katılımcı

-Romanya

2008

2008

Mersin Balığı Korunması ve Üretimi Çalıştayı; WSCS General Assambly, İstanbul

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

Türkiyede Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2007

2007

Aquaculture Aurope07

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla.

Katılımcı

-Türkiye

2007

2007

1th international student workshop on marine biology

Katılımcı

-Türkiye

2007

2007

International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, Urmia

Katılımcı

Urmia-İran

2006

2006

International workshop on open ocean aquaculture in Turkey

Katılımcı

-Türkiye

2006

2006

ISGA International Symposium for Genetic in Aquaculture, Fransa

Katılımcı

Montpellier-Fransa

2005

2005

FUTURE FISH EURASIA Uluslararası Su Ürünleri İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Seminer Salonu

Katılımcı

-Türkiye

2005

2005

5th International Symposium on Sturgeon, İran

Katılımcı

Ramsar-İran

2004

2004

Status hodowli ryb jesiotrowatych (Acipenseridae) w Turcji “Hatchery 2004” National Workshop

Katılımcı

Gizycko-Polonya

2004

2004

IVth International Workshop on “Biology and Culture of the Tinca tinca (L.)

Katılımcı

-Polonya

2003

2003

International Symposium of Fisheries and Zoology

Katılımcı

-Türkiye

2002

2002

International Conference on “Environmental Problems of the Mediterranean Region

Katılımcı

-Kıbrıs (Kktc)

1996

1996

II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 121

h-indeksi (WOS): 7

Jüri Üyelikleri

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

tez savunma jürisi - istanbul üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

tez savunma jürisi - istanbul üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Akademik Kadroya Atama

akademik kadroya atama - istanbul üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

tez savunma jürisi - istanbul üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

tez savunma jürisi - istanbul üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Doçentlik Sınavı

doçentlik sınav jurisi - istanbul üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Akademik Kadroya Atama

Profesör atama - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Jüri üyesi - Sinop Fen Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Akademik Kadroya Atama

Prof. Atama Jürüsi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi

Nisan-2016

Nisan 2016

Akademik Kadroya Atama

Profesör atama - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik sınavı - Dokuz Eylül Ünüversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ağustos-2015

Ağustos 2015

Akademik Kadroya Atama

Yard.Doç. Atama Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2014

Eylül 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Çukurova Üniversitesi

Kasım-2013

Kasım 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik - İstanbul Üniv.

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sınav jürisi - Atatürk Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jurisi - Istanbul Universitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jurisi - Istanbul Universitesi

Ocak-2012

Ocak 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jurisi - Istanbul Universitesi

Ocak-2012

Ocak 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jurisi - Istanbul Universitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2018 - 2019

2018 - 2019

Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat

wscs.info ve wwf.org

COUNCIL OF EUROPE, Germany