Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı, Türkiye

 • 2005 - 2011 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Potansiyel bir antikanser ilacı olarak sentezlenen bazı tiyosemikarbazon türevlerinin farmakokinetik ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı

 • 2011 Yüksek Lisans

  Biyoteknolojik yöntemlerle kiral 4-okso-tetrahidroindol türevlerinin sentezleri

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı