Genel Bilgiler

Biyografi

İlköğrenim, ortaöğrenim ve lise eğitimlerini TED Ankara Kolejinde tamamlayan Mehmet Arısan, üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İngilterede Essex Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde, İdeoloji ve Söylem Analizi dalında yüksek lisans yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra Yeni Yüzyıl ve İngilizce olarak yayınlanan Turkish Daily News gazetelerinde editörlük, siyasi muhabirlik ve yazarlık yaptı. Kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı’nda aday meslek memuru olarak görev yaptıktan sonra üniversiteye dönerek Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. Chicago Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünde bir süre Türk siyaset kültürü ve siyasi iktidar anlayışı üzerine araştırmalar yaptıktan sonra yüksek lisans çalışmalarını tamamladığı İngiltere’deki Essex Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümüne dönerek Doktora Çalışmalarına başladı. Burada Paris merkezli bir kuruluş olan “The London Circle of the European School of Psychoanalysis”'e devam etti ve sosyal bilimlerde bir yöntem olarak psikanaliz kullanımı ve metin analizi üzerine çalıştı. Prof. Ernesto Laclau danışmanlığında Türk siyasi modernleşmesi, Türkiye’deki Batı tasavvurları ve demokrasi kültürü üzerine yazdığı doktora tezini 2006 yılında Essex Üniversitesinde tamamladı.

2005-2006 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Siyaset Bilimi’ne Giriş, İletişim ve Tasarım bölümünde ise Medya, Göstergebilim ve Psikanaliz dersleri, 2006-2007 yılında ODTU Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Modernleşme ve Siyaset Psikolojisi dersleri verdikten sonra 2008 yılından, 2012 yılına kadar İstanbul Teknik Üniversitesinde, lisans seviyesinde genel siyaset bilimi, dünya siyaseti, modern Türkiye tarihi ve lisansüstü düzeyde  modern devletin oluşumu ve devlet kuramları üzerine dersler verdi. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı”nın yürütme kurulu üyeliği yaptı. Mehmet Arısan Şubat 2012 tarihinden itibaren, TED Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde kurucu öğretim üyesi olarak görev yaptı. Burada çeşitli dersler vermenin yanı sıra, üniversite kütüphanesinin kurulması ve geliştirilmesi, öğrenci temsilciliklerinin teşkil edilmesi ve öğrenci kulüplerinin kurulması için çeşitli çalışmalar yürüttü. Halen siyasal söylem ve kimlik, siyasi iktidar algıları, milliyetçilik ve demokrasi kuramları üzerine çalışmakta olan Mehmet Arısan, 2014 yılından itibaren çalışmalarını İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı’nda sürdürmektedir.  

Kurum Bilgileri

Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ana Bilim Dalı
Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

İletişim