Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Akdeniz Üni. sosyal bilimler enstitüsü

  Tez savunma jürisi, Akdeniz Üniversitesi Mayıs 2014

 • Mayıs 2014 Tez Savunma (Doktora)

  SDÜ sosyal bilimler enstitüsü

  Tez savunma jürisi SDÜniversitesi Mayıs 2014

 • Şubat 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  İÜ sosyal bilimler enstitüsü

  doktora yerlilik jürisi

 • Şubat 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  İÜ sosyal bilimler enstitüsü

  doktora yeterlilik jürisi

 • Şubat 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  İÜ sosyal bilimler enstitüsü

  doktora yeterlilik jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2013 - Devam Ediyor İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizmoloji Dergisi

  Editör

 • 2008 - 2011 Muhasebe ve Finans Tarihçileri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2007 - Devam Ediyor The Academy of Accounting Historians

  Üye

 • 2007 - Devam Ediyor Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)

  Üye

 • 2002 - Devam Ediyor Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD)

  Üye

 • 2009 - 2014 Muhasebe ve Finans Tarihçileri Derneği (MUFTAD)

  Üye

 • 2007 - 2011 Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD)

  Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2014 Trakya Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2014 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2013 Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2012 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2012 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2012 Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2010 Türk İdare Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2010 Afrıcan Journal Of Busıness Management

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2010 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2011 - 2011 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

 • 2010 - 2010 Uluslararası Trakya Bölgesi II. Kalkınma-Girişimcilik Ve Stratejileri Sempozyumu

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

 • 2010 - 2010 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

 • 2009 - 2009 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık