Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ontolojik Yaklaşım İçinde Özgürlük Kavramının İki Tarihi Yüzü

Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.43-60, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Felsefenin Oidipus'u Metafizik, Tarihsel Kurgu ve Günümüz İslam Düşüncesi

Kutadgubilig, ss.23-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant'ta Apperzeption Kavramı

Felsefe Arkivi, ss.1-12, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modern Özne Anlayışının Gerçeklik Sorunu

Kutadgubilig, ss.51-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Yunan Felsefesi Bağlamında Filozofların Yetkinliği ve Bilgelik Sorunu

Felsefi Düşün, ss.93-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant'ta Benlik ve Zamandan Hareketle Oluşan Gerçeklik

Felsefe Arkivi, ss.12-28, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Benlik, Birey ve Anlam

Felsefe Arkivi, ss.43-65, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kierkegaard and The Consistency of Philosophers

KutadguBilig, ss.19-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modernizmde Ben ve İdealizm

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.203-223, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Felsefenin Diyalektiği

Felsefe Dünyası, cilt.2, ss.147-174, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant’ın Nihai Eleştirisi

Felsefe Dünyası, ss.93-116, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant'ın Ahlak Metafiziği

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.341-358, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Aklın Özerkliği

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.59-74, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant'ta Tanrı Ispatları ve Tanrı Postulası

Civil Academy, cilt.7, ss.81-88, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kant'ta Aklın Metafizik Bir Değeri Olarak Tanrı İdeali

FELSEFE DÜNYASI, ss.170-180, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Felsefesinde Tanrı'nın Varlığı Probleminde Karşıt Yaklaşımlar

Civil Academy, cilt.4, ss.61-66, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Felsefe Bittiği İçin mi Felsefe Tarihi Var?

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.180-194

Humanity Formları Olarak Antagonizm, Otorite ve Savaş

Savaş ve Toplum, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.245-268

A Possible Conflict in Higher Education

Decolonization, Education, Arts and Humanities in Asian Communities, Kuala Lumpur, Malezya, 20 - 24 Temmuz 2016, ss.254-265

Metafizik Bir Kavram Olarak Benliğin Tarihi

Kişi, Kişilik ve Kimlik, Kastamonu, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2013, ss.29-36

Is the problem between ethics and religion structural or historical?

Plurality and Self-Identity of the Asian Community in History, Fukuoko, Japonya, 7 - 09 Aralık 2011, ss.268-274

Sistematik Açısından Felsefe Geleneğimiz

İstanbul Felsefe Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mart 2010, ss.125-135

Kitap & Kitap Bölümleri

Ahlakın Felsefi Dönüşümü

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020

Kant'ın Niyeti Neydi

Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Kavramı, Ömer Türker-Hacı Bayram Başer, Editör, Nobel Yayınları, İstanbul, ss.245-268, 2017

Kant ve Alman Aydınlanması

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Çetinkaya B.A., Şekerci A., Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.325-344, 2015

Kant ve Alman İdealizmi

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Çetinkaya A.B., Şekerci A., Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.369-390, 2015

Diğer Yayınlar