General Information

Institutional Information: Faculty Of Law, Public Law Department, Department Of Criminal And Criminal Procedure Law
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Criminal and Criminal Procedure Law

Names in Publications: Maden Mehmet

Metrics

Publication

21

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

1978 Kayseri doğumludur. Adana Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (lisans), Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi (T. C. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yüksek lisans) ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (doktora) mezunudur. 29 Eylül 2021 tarihi itibarıyla doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde aday memur; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Araştırma Görevlisi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi olarak çalıştı.  Cambridge Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü'nde (Birleşik Krallık) (TÜBİTAK bursuyla), Max Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü'nde (Freiburg i. Br.) (Almanya) ve  Leiden Üniversitesi Leiden Hukuk Okulu'nda (Hollanda) (kısmen TÜBİTAK bursuyla) misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. "Ceza Hukuku Genel Hükümler", "Ceza Hukuku Özel Hükümler", "Ceza Muhakemesi Hukuku", "Ceza Hukukunda Temel Kavramlar", "Ceza Hukuku Yaptırımları", "Tıp Hukukunda İnsan Hakları Sorunları", "Tıp Ceza Hukuku", "Kamu Hukukunun Temel Kavramları", "İnfaz ve Denetimli Serbestlik" derslerine girdi. Halen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesidir.

Contact

Email
mehmet.maden@istanbul.edu.tr
Web Page
https://avesis.istanbul.edu.tr/mehmet.maden
Office Phone
+90 212 440 0000 Extension: 10870
Fax Phone
+90 212 440 0117
Office
Hukuk Fakültesi, No 67
Address
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Beyazıt, Fatih, İstanbul