Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Dönemi nde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırma

Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Hatay, Turkey, 25 - 28 October 2000, vol.2, pp.511-543

Books & Book Chapters

Bahariye Mevlevîhanesi’nin Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri

in: Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi,, M. Baha Tanman, Editor, Girişimci İşadamları Vakfı – İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı, İstanbul, pp.87-125, 2013

Yok Olan Bir İstanbul Mahallesinin İzinde: Tophane ile Cihangi’in Sınırında Sakabaşı Mahalles

in: İstanbul Araştırmaları Yıllığı, Erkan Bora, Editor, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.171-191, 2012

Mamluk Influences on the Architecture of the Anatolian Emirates

in: The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria, Doris Behrens Abouseif, Editor, Bonn University Press, Goettinegen, pp.284-300, 2012

Piyale Paşa Külliyesi’nin yerleşim Düzeni ve Mimarisi

in: Piyale Paşa Camii. 2005-2007 Restorasyonu, M. Baha Tanman – İdris Bostan, Editor, Gürsoy Group, İstanbul, pp.99-131, 2011

Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’un Sosyal ve Kültürel Hayatındaki Yeri

in: Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri, M. Baha Tanman, Editor, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, pp.43-65, 2011

İlyas Bey Camii’ne İlişkin Bazı Düşünceler / Some Reflections on the İlyas Bey Mosque

in: Balat İlyas Bey Külliyesi. Tarih Mimari Restorasyon / İlyas Bey Complex. History Architecture Restoration, M. Baha Tanman, Leyla Kayhan Elbirlik, Editor, Söktaş, İstanbul, pp.87-92, 2011

Ottoman Architecture and Decorative Arts in the 16th and 17th Centuries

in: Exhibition on Ottoman Art 16-17th Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire, Tanman B.M., Demirsar Arlı V.B., Adıgüzel H., SağnakT., Editor, Istanbul 2010 European Capital Of Culture Agency Traditional Arts Directorate, İstanbul, pp.39-58, 2010

Religious and Mystical Life in Istanbul During the Ottoman Period

in: Kültürler Başkenti İstanbul, Capital of Cultures Istanbul, F. Başar, Editor, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti – Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.312-317, 2010

İstanbul’da Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde Dini ve Mistik Hayat

in: Bizantion’dan İstanbul’a. Bir Başkentin 8000 Yılı, -, Editor, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp.290-296, 2010

Metrics

Publication

11

Project

5

Thesis Advisory

9