Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Yeditepe University, Instıtute Of Socıal Scıences, Antropoloji , Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Müzikoloji , Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitim , Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Kültürel Etkileşim ve Göç Bağlamında İsrail'de Türk Musikisi İcraları Sustainable Development

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Antropoloji

 • 2006 Doctorate

  Müzik ve Sosyal Etkileşim /Music and Social Interaction

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Müzikoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English