Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLI EĞLENCE HAYATINDA BİR ALT KÜLTÜR MÜZİKLİ KAHVEHANE: AMANE KAHVEHANELERİ

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.24, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yorumsamacı Yaklaşım ve Müziği Yazmak Üzerine (Deneme)

KONSERVATORYUM, cilt.4, ss.43-52, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir Halk Müziği Topluluğu Olarak “Yurttan Sesler”

TURKISH STUDIES, cilt.12, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Kınalı Kadın ve Müziği

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.21, ss.199-213, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CULTURAL SYMBOLS AND SOUNDS OF THE FAILED COUP ATTEMPT IN TURKEY

TARİHİN PEŞİNDE, cilt.9, ss.227-240, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUSIC AS A CULTURAL DIPLOMACY BETWEEN ISRAEL AND TURKEY (2008-2016)

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, cilt.6, ss.1225-1240, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kına Türkülerinde Kültürel Kodlar: Ocak Eşik Kuşak Tuz

IX. MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2017, ss.1-5

Politik Katılım ve Müzik İlişkisinde Yeni Medya Okuması: 16 Nisan Referandum Şarkıları

8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.56-60

PERFORMANS ETNOGRAFİSİ: MÜZİKSEL BELLEĞİN AKTARIMINDA BİR UZUN HAVA ÖRNEĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MÜZİK SEMPOZYUMU MÜZKTE PERFORMANS, Bursa, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2016, ss.120-128

GELENEKSEL TÜRK HALK MUSİKİSİNDE SOSYAL SINIF VE KÜLTÜREL KATMAN GÖSTERGESİ OLARAK DÎVÂN MUSİKİSİ

IX. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERi, Verona, İtalya, 7 - 11 Eylül 2015, ss.1-5

Kitap & Kitap Bölümleri

Sanat ve Antropoloji

Bizi Şekillendiren Kültür SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ, Ebrar Akıncı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.345-361, 2020

Diğer Yayınlar