Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Ekonometri, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Ekonometri, Turkey

 • 2011 - 2014 Undergraduate Double Major

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Ekonometri, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs (Open Educatıon), İktisat, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Matematik, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Bayesyen Multinominal Lojistik Regresyon İle İşletmelerin Finansal Başarısızlığının Değerlendirilmesi: İmalat Sanayi Uygulaması

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Ekonometri

 • 2016 Postgraduate

  Döviz Kurunun Tahmin Edilmesinde İstatistiksel Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Ekonometri

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Eğiticinin Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi

 • 2017SPSS ile Veri Analizine Giriş

  Data Analysis , İstanbul Üniversitesi

 • 2015SPSS Uygulamalı Temel ve Çok Değişkenli İstatistik

  Data Analysis , İstanbul Üniversitesi