Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examining the Factors Affecting the Employment Increase of Enterprises in Turkey

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.7, ss.72-86, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Sektöründe Rassal Yürüyüş Hipotezi Kırılgan Ekonomiler İçin Geçerli Mi?

Social Sciences Research Journal, cilt.6, ss.22-29, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Enerji Yakınsama Hipotezinin Sınanması: Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi

Social Sciences Research Journal, cilt.6, ss.42-52, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İKTİSAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI TESTİ

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, cilt.1, no.2, ss.30-52, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diskriminant Analizine Bootstrap Yaklaşımı İle Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre Sınıflandırılması

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 February 2020, ss.305

Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 October 2018, ss.1403-1415

Öğrencilerin Giyim Sektöründeki Marka Bağlılığının Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, ss.1

Türkiye’de Ortalama Tüketim Eğilimi Durağan mı?

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, ss.62

Zaman Serisi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Uygulama

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, ss.75

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN KLASİK YÖNTEMLER VE YAPAY ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.30

Türkiye’de Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi? Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.42

Petrol Getirilerinin GARCH Modelleri, Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinesi İle Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 September 2017, ss.43-44

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİ GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Türkiye, 17 - 18 May 2017, ss.60

Türkiye’de Döviz Kurunun Tahmin Edilmesinde ARIMA ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, Sivas, Türkiye, 2 - 04 June 2016, ss.441