Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Is the Random Walk Hypothesis Valid for Fragile Economies in Toruism Sector?

Social Sciences Research Journal, vol.6, no.3, pp.22-29, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Enerji Yakınsama Hipotezinin Sınanması: Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi

Social Sciences Research Journal, vol.6, no.3, pp.42-52, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İKTİSAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI TESTİ

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, vol.1, no.26, pp.30-52, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Bootstrap Approach to the Discriminant Analysis in the Classification of Countries Based on Their Development Level

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.305

Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1403-1415 Sustainable Development

Öğrencilerin Giyim Sektöründeki Marka Bağlılığının Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.1

Türkiye’de Ortalama Tüketim Eğilimi Durağan mı?

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.62

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN KLASİK YÖNTEMLER VE YAPAY ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.30

Türkiye’de Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi? Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.42

Petrol Getirilerinin GARCH Modelleri, Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinesi İle Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.43-44 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİ GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.60 Sustainable Development

Türkiye’de Döviz Kurunun Tahmin Edilmesinde ARIMA ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.441

Books & Book Chapters

Tasarruf Finans ve Toplumsal Farkındalık Analizi

in: Tasarruf Finans, Murat Ustaoğlu,Ferda Yerdelen Tatoğlu, Editor, Grius Yayınevi, İstanbul, pp.141-173, 2022

COMPARISON OF GARCH, ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, AND SUPPORT VECTOR REGRESSION METHODS: THE CASE OF THE BIST SERVICES INDEX RETURN

in: Current Methods and Applications in Econometrics In Honor of Prof. Dr. Ahmet M. Gökçen, Prof. Dr. Nilgün ÇİL, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.335-352, 2022 Sustainable Development